Dr. hab. Efim Mohorea a fost distins cu titlul „Professor Emeritus” al Universității din Bălți

În cadrul şedinţei Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi din 25 octombrie a.c., dlui prof.univ., dr. hab. Efim Mohorea i-a fost conferit titlul onorific de „Professor Emeritus”.

Dl profesor, dr. hab. Efim Mohorea şi-a transformat profesia în destin şi cu multă dăruire a contribuit şi contribuie la promovarea imaginii USARB.

Născut în 1940 în Bălţi, şi-a făcut studiile la şcoala nr. 1, legându-şi soarta de acest oraş. Studiile universitare le-a realizat între anii 1959-1964  la Universitatea de Stat şi la Institutul politehnic din Chişinău. Meditaţiile filosofice din anii studenției treptat s-au transformat în intenţii de cercetări mai profunde fapt care l-a decis să devină filosof de profesie, respectând postulatul înaintat de Aristotel potrivit căruia „Filosoful este acela care posedă totalitatea cunoaşterii în măsura posibilului.” Studiile de doctorat le-a făcut la Institutului politehnic din Chişinău, avându-l în calitate de conducător ştiinţific pe renumitul Victor Tiuhtin, la acel moment  şef de sector la Institutul de Filosofie al A.Ş din Moscova. Perseverenţa şi discernământul l-au ajutat să susţină în 1970, înainte de termenul stabilit, la Institutul de filosofie de la A.Ş. din Moscova, teza de doctor în filosofie.

Dl Mohorea este un exemplu de fidelitate pentru USARB, întrucât din ianuarie 1971 şi până în prezent îşi dedică munca ştiinţifică şi didactică Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. S-a afirmat în cariera didactică începând cu postul de lector superior din ianuarie 1971 până în 1975, apoi din 1975 până în1990 în postul de conferenţiar universitar, pentru ca în septembrie 1991 Comitetul de Stat al URSS pe învăţământ să-i confere gradul ştiinţific de profesor universitar.

Între anii 1985-1987 a ocupat postul colaborator ştiinţific superior, lucrând asupra tezei de doctor habilitat, pe care o susţine cu brio în 1989, la Institutul de filosofie de la Academia de Ştiinţe din Moscova.

Respectul de care se bucura printre colegi, spiritul de dreptate pe care-l promova l-a încurajat să ocupe  timp de 12 ani postul de şef al Catedrei de filosofie şi economie politică, care apoi şi-a schimbat treptat profilul şi denumirea, în prezent Catedra de Ştiinţe socioumane şi asistenţă socială. A reuşit să îmbine cu succes cercetarea ştiinţifică cu activitatea didactică. La toate unităţile de curs promovate a elaborat materiale didactice şi manuale: „Introducere în logică. Manual pentru facultățile și specializările juridice”, Bălți, Presa universitară bălțeană, 2000 (17,6 c. a.); „Logica juridică”, Universitatea de criminologie, Chișinău, 2001 (17,6 c. a.); „Introducere în logică. Manual pentru facultățile umanistice”, Chișinău, Editura „ARC”, 2003 (292 p.); „Dreptul ca sistem și sistemul dreptului” / Coautori Elena Botnari, Roman Eșanu, Bălți, USB.

Munca sa prodigioasă include circa 100 de articole, studii ce ţin de probleme filosofice ale ştiinţei, condiţiile libertăţii umane, tipologia adevărului, esența filosofică a semnului și a comunicării semiotice etc.;

Experienţa şi profesionalismul dlui Efim Mohorea sunt preluate de generaţiile tinere de colegi, inclusiv prin seminarele metodologice organizate anual de domnia sa la Catedră. Înnobilat cu sentiment de sacrificiu în numele dreptăţii şi adevărului contribuie la promovarea valorilor general umane în mediul social şi cel academic.

Felicitări domnule prof.univ., dr. hab. Efim Mohorea, PROFESOR EMERITUS al USARB!