Activitatea didactică

TEMATICA TEZELOR

Ciclul I, Studii superioare de licență

Tematica tezelor de licență studii cu frecvenţă la zi Specialitatea Psihologie, gr. PS31Z

Aprobate la Ședința Catedrei de psihologie. Proces verbal N2 din 30.10.18; Aprobate la Consiliul FȘEPA Proces verbal N5 din 19.02.19
 

Tematica tezelor de licenţă studii cu frecvenţă la zi. Specialitatea Psihologie, anul 2017-2018.  

Aprobate la Ședința Catedrei de psihologie. Proces verbal N1. din 26.09.17

Tematica tezelor de licenţă studii cu frecvenţă la zi. Specialitatea Psihologie, anul 2016-2017. 

Aprobate la Ședința Catedrei de psihologie. Proces verbal N7 din 30.09.16

Tematica tezelor de licenţă studii cu frecvenţă la zi. Specialitatea Psihologie, anul 2015-2016

Tematica tezelor de licenţă studii cu frecvenţă la zi. Specialitatea Psihologie, anul 2014-2015

Tematica tezelor de licenţă studii cu frecvenţă la zi. Specialitatea Psihologie, anul 2013-2014

 

Ciclul II, Studii superioare de master

Tematica tezelor de master studii cu frecvenţă la zi. Specializarea Consilierea psihologică în instituţii şi organizaţii. Grupa CP21M

Aprobate la Ședința Catedrei de psihologie. Proces verbal N5 din 21.12.18. Aprobate la Consiliul FȘEPA Proces verbal N5 din 19.02.19
 

Tematica tezelor de master. Specializarea Psihologie, anul 2017-2018

Aprobate la Ședința Catedrei de psihologie. Proces verbal N6. din 30.01.17 

Tematica tezelor de master. Specialitatea Psihologie, anul 2016-2017

Aprobate la Ședința Catedrei de psihologie. Proces verbal N5 din 20.12.16

Tematica tezelor de master, Specialitatea Psihologie, anul 2015-2016 

Tematica tezelor de master. Specialitatea Psihologie, anul 2015-2016

Tematica tezelor de master. Specialitatea Psihologie, anul 2014-2015

Tematica tezelor de master. Specialitatea Psihologie, anul 2013-2014