Cadrele didactice

Titulari

1. Nicolae Leahu, doctor în filologie, conferenţiar universitar, titular la disciplinele: Istoria literaturii române (neomodernism şi postmodernism), Istoria literaturii universale (de la romantism la postmodernism), Bazele jurnalismului, Jurnalism cultural

2. Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, titular la disciplina: Teoria lecturii

3. Maria Abramciuc, doctor în filologie, conferenţiar universitar, titular la disciplinele: Istoria literaturii române (paşoptism, postpaşoptism), Structuri lirice moderne, Fenomenologie literară, Mass-media în Occident

4. Valentina Enciu, doctor în filologie, conferenţiar universitar, titular la disciplinele: Teoria literaturii, Drept şi legislaţia presei.

5. Diana Vrabie, doctor în filologie, conferenţiar universitar, titular la disciplinele: Literatura pentru copii,Estetica, Discursul jurnalistic

6. Raisa Leahu, lector superior, titular la disciplinele: Elemente de cultură naţională, Didactica Specialităţii A, Introducere în curriculumul şcolar

7. Anatol Moraru, lector superior, titular la disciplinele: Personajul în romanul şi dramaturgia primei j.a sec.20,  Săptămînalul ca tip de ediţie, Teoria comunicării mediatice

8. Daniela Baciu, asistent universitar, magistru în jurnalistică, titular la disciplinele: Jurnalism Radio-TV, Deontologia  jurnalistului, Atelier de creație (presa audiovizuală)

9. Lucian Jitaru, lector superior, titular la disciplina: Limbi clasice

10. Ecaterina Niculcea, lector universitar, titular la disciplinele: Proza germanofonăIstoria literaturii naționale (Germaniei)

 

Cumularzi

1. Maria Şleahtiţchi, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, titular la disciplinele: Teoria, critica şi istoria literară

2. Valeriu Gorbul, asistent universitar, titular la disciplinele: Tehnica elaborării ziarului, Presa scrisă, Jurnalismul de investigare