Ciclul II, Master

Planul de înmatriculare la studii superioare de master, Ciclul II,  pentru anul universitar 2019-2020

Fișa de înscriere la concursul de Admitere-2019, studii superioare de master, ciclul II

Acte necesare pentru înscrierea la c0ncursul de Admitere-2019, studii superioare de master, ciclul II

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la  studii superioare de masterat, ciclul II

Calendarul admiterii la studii superioare de master, ciclul II

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2019-2020, Ciclul II, studii superioare de master