Rezultatele Concursului de admitere la Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți     Buget   Contract

Rezultatele Concursului de admitere la Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți     Buget     Contract

Colegiul Pedagogic Ion Creangă” din Bălți

anunță admiterea la studii pentru anul de învățământ 2019-2020 la specialitățile:

— 11210 Educație timpurie (calificarea Asistent al educatorului) (3 ani)

— 11210 Educație timpurie (calificarea Conducător muzical) (4 ani)

Concursul de admitere la programe de formare tehnică profesională postsecundară și postsecundară nonterțiară, în Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți, pentru anul de studii 2019–2020, se organizează după următorul program:

  • 5 august — 10 august 2019:  depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
  • 10 august 2019: desfășurarea probelor de aptitudini  (pentru candidații la concursul de admitere înscriși la specialitatea 11210 Educație timpurie (calificarea Conducător muzical), care nu au absolvit colegiile/liceele/școlile de profil);
  • până la 12 august 2019:  anunțarea rezultatelor.

La admitere se pot înscrie deținătorii certificatelor de studii gimnaziale.

La finele anului trei, elevii au posibilitatea de a susține examenul de bacalaureat.