Componența Senatului

 1. Natalia Gaşiţoi, conf. univ., dr., rector
 2. Lidia Pădureac, univ., dr., prim-prorector pentru activitatea didactică
 3. Valentina Priţcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
 4. Anatolie Ceban, prorector în probleme de administrare și gospodărie
 5. Lilia Trinca, univ.,dr., decanul Facultăţii de Litere
 6. Ina Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultății de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 7. Lora Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 8. Vitalie Rusu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
 9. Gheorghe Popa, prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere
 10. Nicolae Leahu, univ.,  dr., Facultatea de Litere
 11. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 12. Elena Lăcustă, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 13. Diana Vrabie, conf.univ., dr., Facultatea de Litere
 14. Viorica Cebotaroș, lect. univ., dr., Facultatea de Litere
 15. Eugeniu Plohotniuc, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 16. Carolina Tcaci, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 17. Stanislav Stadnic, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 18. Vitalie Beşliu, univ.,dr.,  Facultatea de Ştiinţe reale, Economice şi ale Mediului
 19. Pavel Topală, prof. univ., dr. hab., Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 20. Tatiana Şova, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 21. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 22. Tatiana Bularga, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 23. Larisa Zorilo, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 24. Marina Cosumov, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 25. Gheorghe Neagu, conf. univ., dr., Facultatea Drept și Științe Sociale
 26. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale
 27. Igor Cojocaru, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 28. Ion Ciobanu, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
 29. Mariana Spatari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 30. Anatol Moraru, preşedinte al Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB
 31. Elena Harconiţă, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Universitare
 32. Galina Grosu, metodist, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 33. Ludmila Dumbrăveanu metodist, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale
 34. Doina Rotaru, studentă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Președinte a Comitetului Sindical a studenților USARB
 35. Oxana Stanțieru, doctorandă, Facultatea de Litere
 36. Elena Focșa, studentă, Facultatea de Litere
 37. Iana Doțiuc, studentă, Facultatea de Litere
 38. Laura Borș, studentă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 39. Valeria Crudu, studentă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 40. Victoria Jigău, studentă, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 41. Saida Guțu, studentă, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 42. Ana Cuculescu, studentă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
 43. Valeria Pădureac, studentă, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale