Grafice

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I, II și III, (studii superioare de licență, master, doctorat), studii cu frecvență la zi (termeni generali)

GRAFICUL STAGIILOR DE PRACTICĂ 

pentru anul universitar 2018-2019

Facultatea de Litere

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Arte

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII PRACTICII

Facultatea de Litere

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Arte

Facultatea de Drept și Științe Sociale