Grafice Master

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I, II și III, (studii superioare de licență, master, doctorat), studii cu frecvență la zi (termeni generali)

 

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 90 credite pentru anul universitar 2018-2019 

Facultatea de Litere 

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului 

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Arte 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

 

Susținerea prealabilă a tezelor de master de 90 credite pentru anul universitar 2018-2019

Facultatea de Litere

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Arte

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

GRAFICUL STAGIILOR DE PRACTICĂ 

pentru anul universitar 2018-2019

Facultatea de Litere

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Arte

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 120 credite pentru anul universitar 2017-2018 

Facultatea de Litere 

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului 

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Arte 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 120 credite pentru anul universitar 2017-2018 

Facultatea de Litere 

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului 

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Arte 

Facultatea de Drept și Științe Sociale