Grafice

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, licență 2018- 2019

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, master 2018- 2019

 

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 90 de credite pentru anul universitar 2017-2018

Graficul procesului de instruire pentru anul universitar 2018-2019

Susținerea prealabilă a tezelor de master de 90 credite pentru anul universitar 2018-2019

GRAFICUL STAGIILOR DE PRACTICĂ ciclul I – licența,  la Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte pentru anul universitar 2018-2019

GRAFICUL STAGIILOR DE PRACTICĂ ciclul II – master la Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte pentru anul universitar 2018-2019

_

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I, II și III, (studii superioare de licență, master, doctorat), studii cu frecvență la zi (termeni generali)

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I și III, (studii superioare de licență, doctorat). Studii cu frecvență redusa

 

Orarul sesiunii de vară, licență 2017- 2018

Orarul sesiunii de vară, master 2017- 2018

Graficul de înregistrare și eliberare a diplomelor absolvenților (ciclul I – licența, ciclul II – master 120 credite), promoția 2018

Orarul susținerii finale a tezelor de licență pentru anul universitar 2017-2018

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 120 de credite pentru anul universitar 2017-2018

 

Susținerea prealabilă a tezelor de licență pentru anul universitar 2017-2018

Susținerea prealabilă a tezelor de master de 120 de credite pentru anul universitar 2017-2018

Graficul eliberării diplomelor de master 90 credite 2018

Graficul prezentării listelor absolvenților cu date pentru diplome

Orarul sesiunii de iarnă, licență 2017- 2018

Orarul sesiunii de iarnă, master 2017- 2018

Orarul susținerii finale a tezelor de master pentru anul universitar 2017-2018 (programe de studii de 90 de credite ECTS)

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master pentru anul universitar 2017-2018 (programe de studii de 90 de credite ECTS)

Graficul stagiilor de practica pentru anul universitar 2017-2018, ciclul I,  licență, ciclul II, master

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2017-2018, ciclul I, II și III

Graficul procesului de studii la secția învățământ cu frecvența redusă anul universitar 2017-2018