Sesiune și Grafice

Orarul sesiunii de reexaminare ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019