Sesiune și Grafice

Orarul examenelor sesiunii de vară ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii de iarnă ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 90 credite învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Susținerea prealabilă a tezelor de master de 90 credite învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Graficul stagiilor de practică ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019