PLANUL DE ÎNMATRICULARE 

la locurile cu finanțare de la bugetul de stat

la studii superioare de master, CICLUL II

Codul domeniul Programul de master Limba de instruire credite  Termen de studii Numărul de locuri bugetare
Facultatea de Litere
011 Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română)  româna 90/120 1,5/2 ani 12
011 Didactici moderne ale disciplinelor filologice  (limba rusă) rusă 90/120 1,5/2 ani 10
011 Didactica limbii române în școala alolingvă română 90/120 1,5/2 ani 8
011 Didactica literaturii universale română 90/120 1,5/2 ani 10
011 Didactica limbii engleze engleză 90 1,5 ani 20
011 Didactica limbii franceze franceză 90 1,5 ani 10
011 Didactica limbii germane germană 90 1,5 ani 10
023  Limbi moderne aplicate (limba engleză) engleză 120 2 ani 15
Total Facultatea de Litere 95
Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
011 Didactica biologiei română 90 1,5 ani 15
011 Didactica matematicii română 90 1,5 15
041 Bănci și asigurări română 120 2 ani 4
041 Contabilitate și audit română 120 2 ani 3
041 Management financiar română 120 2 ani 4
041 Managementul serviciilor publice română 120 2 ani 4
052 Ecologie aplicată română 120 2 ani 10
061 Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB română 120 2 ani 25
061 Programare WEB română 120 2 ani
071 Inginerie inovațională și transfer tehnologic română 90 1,5 ani 7
Total Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului 87
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte 
011 Managementul educațional română 90 1,5 ani 23
011 Managementul educațional română 120 2 ani 10
011 Managementul educațional rusă 90 1,5 ani 8
011 Managementul educațional rusă 120 2 ani 2
011 Managementul educației timpurii română 90 1,5 an 8
011 Managementul educației timpurii română 120 12 an 2
011 Managementul educației incluzive română 90 1,5 ani 8
011 Managementul educației incluzive română 120 2 ani 2
011 Didactica disciplinelor muzicale română 120 2 ani 17
031 Psihologie judiciară română 120 2 ani 3
031 Consiliere psihologică în instituții și organizații română 120 2 ani 7
Total Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte  90
Facultatea de Drept și Științe Sociale  
031 Politici și servicii sociale pentru familie și copil română 120 2 ani 7
031 Supervizarea în asistență socială română 120 2 ani 8
040 Managementul administrației publice română 120 2 ani 10
040 Politici europene și administrație publică română 120 2 ani
042 Instituții de drept privat română 90 1,5 ani 7
042 Instituții de drept privat română 120 2 ani
042 Științe penale, criminologie și criminalistică română 90 1,5 ani 9
042 Științe penale, criminologie și criminalistică română 120 2 ani
042 Drepturile omului română 90 1,5 ani 7
042 Drepturile omului română 120 2 ani
042 Relații de muncă și managementul resurselor umane română 90 1,5 ani 7
042 Relații de muncă și managementul resurselor umane română 120 2 ani
Total Facultatea de Drept și Științe Sociale 55
Total USARB 327

NOTĂ. Admiterea la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii, se va efectua în funcție de solicitările candidaților.