Calendarul admiterii

la studii superioare de licență, Ciclul I și

studii superioare de master, Ciclul II

19 iulie – 30 iulie 2021  depunerea online a Dosarului de participare la concursul de admitere (candidații care au decis să își facă studiile la USARB pot depune din start actele în original la sediul Comisiei de Admitere, cu respectarea cerințelor sanitar-epidemiologice);
31 iulie 2021 desfășurarea probelor de aptitudini (pentru candidații înscriși la concursul de admitere la specialitatea 0114.12 Muzică,  care nu au absolvit colegiile/ liceele/ școlile de profil);
3 august 2021 anunțarea rezultatelor intermediare;
4 august – 10 august 2021 depunerea documentelor în original la Universitate cu respectarea cerințelor sanitar-epidemiologice;
12 august 2021 anunțarea rezultatelor finale.

Din 12 august 2021, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, va continua Concursul repetat de admitere la Ciclul I – studii superioare de licență și Ciclul II – studii superioare de master, pentru anul universitar 2021-2022, la locurile neacoperite.