Cota 15%

Se rezervează 15% din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat,  pentru următoarele categorii de candidați:

  1. copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
  2. copiii rămași fără ocrotire părintească;
  3. copiii care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
  4. copiii care au cel puțin un părinte care a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  5. copiii proveniți din familii cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
  6. copiii de etnie romă.