Evenimente

AVIZ

În data de 12.04.2019, ora 12.00, în Sala Senatului a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand GÎNJU Tatiana cu tema „Interacţiunea metodologiilor de educaţie literar-artistică – educaţie muzicală în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare”, Specialitatea 532.02. Didactica şcolară (Învăţământ primar).

Conducător ştiinţific: GAGIM  Ion dr. hab. ped., prof. univ.

Consultant ştiinţific: PÂSLARU Vlad dr. hab. ped., prof. univ.

Textul integral al tezei poate fi consultat aici

 

 

Colocviul științific ”Orientări actuale în cercetarea doctorală”

Tradițional, în prima săptămână a lunii decembrie, în cadrul Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți, doctoranzii au posibilitatea să prezinte principalele rezultate ale cercetării știintifice. În acest an, în premieră, cea de a VII-a ediție a Colocviului științific ”Orientări actuale în cercetarea doctorală” a fost organizată și desfășurată sub egida Consiliului științific al USARB. Un alt aspect de noutate al evenimentului este caracterul lui internațional – pentru prima dată, la el au participat doctoranzi, tineri cercetători și co-organizatori din străinătate.

În calitate de co-organizatori au luat parte:

 • Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, Iași, România;
 • Academia de Științe a Moldovei;
 • Universitatea Academiei de Științe;
 • Institutul de Inginerie Electronică ”Dumitru Ghițu”;
 • Institutul Național de Cercetări Economice;
 • Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, România;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Prin organizarea acestei manifestări științifice, Consiliul științific al USARB își propune sprijinirea excelenței, dinamismului și creativității în cercetare, prin formarea unei generații de tineri cercetători, capabili să elaboreze cercetări cu recunoaștere națională și internațională, în concordanță cu domeniile prioritare la nivel european.

Președintele Consiliului științific al USARB, prof. univ., dr. hab., Pavel TOPALĂ, a subliniat importanța organizării acestei manifestări științifice pentru valorificarea cercetării ştiinţifice a doctoranzilor şi cercetătorilor științifici, facilitând publicarea rezultatelor activității de cercetare, dar şi dezvoltarea rețelelor între universități, centre de cercetare și întreprinderi și consolidarea legăturilor dintre învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri.

Deschiderea oficială a conferinței a avut loc la ora 10, în data de 08 decembrie 2017, în Sala Polivalentă a Universității bălțene.

În deschiderea conferinței au ținut alocuțiuni apreciate de către participanți:

 • prof. univ., dr. hab., Ion GAGIM, rectorul Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți;
 • prof. univ., dr. hab., Pavel TOPALĂ, președintele Consiliului științific al Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți;
 • prof. univ., dr. ing., Dumitru NEDELCU, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi”, Iași, România;
 • prof. univ., dr. hab., Petru STOICEV, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • prof. univ., dr. hab., Grigore MARIAN, Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 • conf. univ., dr., Nicolae LEAHU, directorul Școlii doctorale ”Filologie” din cadrul Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți.

În cadru ședinței plenare au fost prezentate rapoartele:

 • Studiu asupra inserției pe piața muncii a absolvenților universității de stat “Alecu Russo” din Bălți, Veronica GARBUZ, drd., INCE;
 • Continuitate și ruptură în critica literară românească, Natalia IVASÎȘEN (căs. HARITON), drd., USARB;
 • Восточные элементы в немецких романтических сказках, Ecaterina NICULCEA, drd., USARB.

După festivitatea de deschidere, conferința a continuat cu susținerea lucrărilor înscrise în cadrul celor șase secțiuni: Științe ale educației, Științe fizice și inginerești, Științe economice, Științe filologice, Științe socio-umanistice, Științe ale naturii și agricole. În total, au fost înregistrate circa 100 lucrări științifice.

În cadrul colocviului au fost prezentate rapoarte din universitățile nominalizate mai sus și din alte centre universitare precum: Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România; Universitatea Maritimă din Constanța, România; Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România; Universitatea din Oradea, România; Universitatea din Bacău, România; Universitatea din Comrat; Institutul de Științe ale Educației, Chișinău; Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Chișinău; Institutul de Fizică Aplicată; Universitatea de Studii Europene, Chișinău; Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM.

În cadrul lucrului pe secțiuni, au fost inițiate dezbateri deosebit de relevante și utile, au avut loc schimburi de viziuni referitoare la problemele puse în discuție. Concluziile ce au reieşit din dezbaterile iniţiate s-au axat pe necesitatea dezvoltării mediului universitar inovativ, prin intermediul dezvoltării cercetării ştiinţifice şi promovării inovaţiilor şi transferului tehnologic.

Secretarul Comitetului Organizatoric

Programa Conferinței Științifice a doctoranzilor din 7 decembrie 2017

Pozele de la eveniment pot fi accesate  aici