Inginerie inovațională și transfer tehnologic

Curricula programului de învățământ

Inginerie inovațională și transfer tehnologic

 1. Teoria soluționării inventive a problemelor inginerești
 2. Sisteme integrate de proiectare asistată de calculator
 3. Bazele fundamentale a tehnologiilor neconvenționale
 4. Inovarea și transferul tehnologic
 5. Inginerie inovațională și protecția proprietății industriale
 6. Managementul cunoștințelor
 7. Managementul produsului
 8. Metodologia și etica cercetării științifice
 9. Tehnologii neconvenționale inovative
 10. Fabricarea asistată de calculator
 11. Managementul proiectelor de inovare și transfer tehnologic
 12. Managementul schimbării și inovării
 13. Sisteme inteligente de fabricare
 14. Nanotehnologii
 15. Programarea microcontroalelor
 16. Practica de specialitate

Unități de curs la libera alegere

 1. Optimizarea matematică a proceselor tehnologice industriale
 2. Arta negocierilor
 3. Managementul logisticii
 4. Procesarea materialelor plastice și compozite