Link-uri utile

Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/index_en
EACEA https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en
Horizon 2020 http://www.h2020.md/
EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
Oficiul Național Erasmus+ în Moldova http://erasmusplus.md/
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare  https://www.anacec.md/
Ministerul Educației și Cercetării https://mec.gov.md/
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova https://mfa.gov.md/ro
ENQA, Asociația Europeană a Agențiilor pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior https://www.enqa.eu/
CEENQA, Reţeaua Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior https://www.ceenqa.org/
Agenția pentru Asigurarea Calității prin Acreditarea Programelor de Studii (AQAS) https://www.aqas.eu/
Agenția Națională de Acreditare a Federației Ruse (ФГЬУ Росаккредагентство) http://www.nica.ru/
Agenția Estoniană de Asigurare a Calității pentru Învățământul Superior și Profesional Tehnic (EKKA) https://ekka.edu.ee/en/
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) https://www.aracis.ro/
Agenția independentă de asigurare a calității, Kazahstan (IQAA) https://iqaa.kz/en/
Centrul de evaluare a învățământului din Finlanda (FINEEC) https://karvi.fi/en/fineec/
Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) http://standard.md/
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova https://chamber.md/
Antena Agenției Universitare a Francofoniei la Chișinău (AUF) https://www.auf.org/
Fundația Pestalozzi http://www.proeducatie.md/
Centrul Educațional PRO DIDACTICA http://prodidactica.md/
Liga Studenţilor Originari din Republica Moldova (LSORM) http://www.galastudentilor.md/
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) https://agepi.gov.md/