Locuri vacante

05.10.2021

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

 

Profesor universitar la Catedra de:

Limba română și filologie romanică – 1 (limba română)

 

Conferențiar universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba engleză);

Catedra de științe fizice și inginerești – 3 (inginerie);

Catedra de matematică și informatică – 1 (matematică)

Științe economice – 2 (1 teoria economică și politici economice; 1 – economie și management în domeniul de activitate)

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Arte și educație artistică – 2

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar la Catedra de:

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar la Catedra de:

Științe ale educației –  1 (educație fizică)

Psihologie – 1 (psihologie)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

05 octombrie – 03 noiembrie (inclusiv) 2021: depunerea dosarelor;

04 noiembrie – 10 noiembrie 2021: examinarea dosarelor

11 – 12 noiembrie (inclusiv) 2021, începând cu ora 13.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB, după cum urmează:

11 noiembrie – Facultatea de Litere; Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului;

12 noiembrie – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.

17 noiembrie 2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2021/10/Regulament-functii-didactice_stiintifico-didactice_compressed.pdf

 

17.09.2021

Post Vacant

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți inițiază concursul pentru postul vacant de director adjunct pentru instruire și educație.

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

  1. cererea de participare la concurs;
  2. copia actului de identitate;
  3. copia/copiile actului/actelor de studii;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. Curriculum Vitae de model Europass;
  6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
  7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Calendarul concursului:

17.09.2021- 8.10.2021 (inclusiv) –  depunerea dosarelor

9.10.2021 – 15.10.2021 – examinarea dosarelor

20.10.2021 – examinarea curriculum vitae

22.10.2021 –  interviul de performanță

25.10.2021 –  anunțarea rezultatelor

28.10.2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Consiliului profesoral al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360152

Dosarele pot fi depuse fizic la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul 3, biroul 387 sau în format electronic (pdf) la adresa electronică cp.icreanga@gmail.com

Telefon de contact: 0 231 52 -4-28

 

Rezultatele alegerilor prin concurs în vederea suplinirii funcțiilor didactice și științifico-didactice: Decizia Senatului USARB.

 

AVIZ! Funcții didactice și științifico-didactice vacante

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba engleză); 1 (limba germană)

Științe economice – 1 (științe economice)

Științe ale educației – 3 (pedagogie generală și aplicată)

Arte și educație artistică – 1

Drept – 1 (Drept)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba germană)

Științe economice – 1 (științe economice)

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Socioumane și asistență socială – 1 (științe istorice)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar la Catedra de:

Limba română și filologie romanică – 1 (limba spaniolă); 2 (limba franceză )

Literatura română și universală – 1

Filologie engleză și germană – 8 (limba engleză); 1 (limba germană)

Slavistică – 1

Matematică și informatică – 1 (matematică); 3 (informatică)

Științe economice – 3 (științe economice)

Științe ale educației – 4 (pedagogie generală și aplicată); 1 (educație fizică)

Psihologie – 1 (psihologie)

Arte și educație artistică – 1

Drept – 4

Socioumane și asistență socială – 1 (filozofie); 1 (asistență socială)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

12 iulie – 10 august (inclusiv) 2021: depunerea dosarelor;

11 august – 19 august 2021: examinarea dosarelor

20 august – 25 august (inclusiv) 2021, începând cu ora 09.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB, după cum urmează:

20 august – Facultatea de Litere;

23 august – Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului;

24 august – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;

25 august – Facultatea de Drept și Științe Sociale.

26 august 2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://usarb.md/wp-content/uploads/2021/07/Regulament_ocuparea-functiilor-didactice_stiintifico-didactice_USARB.pdf