Arhiva anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de examinare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021 
Orarul susținerii finale a tezelor  de licență, ciclul I, studii superioare de licență,  învățământ cu frecvență anul de studii 2020-2021  

Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de examene (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021    

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021 

Orarul sesiunii de reexaminare (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021 

Orarul susținerii prealabile a tezelor  de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021  

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021 

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021    

Orarul sesiunii de reevaluare periodică (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021      

Orarul sesiunii de reevaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021      

Orarul sesiunii de evaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021