Personal academic

La Catedra de științe ale educației activează 16 cadre didactice titulare, dintre care: 8 doctori în științe pedagogice, conferențiari universitari; 1 doctor în științe pedagogice, lector universitar; 1 lector universitar și 6 asistenți universitari.

Tatiana ȘOVA, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, șef catedră ȘE CV

Titular la disciplinele: Pedagogie. Practica de inițiere; Dezvoltarea carierei; Dirigenția; Managementul activităților extracurriculare; Gestionarea resurselor umane în școli; Managementul proiectelor; Evaluarea în învățămînt; Managementul unităților de învățămînt; Managementul resurselor umane

Publicații vezi aici

Lora CIOBANU, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, decan FȘEPA CV

Titular la disciplinele: Metodica dezvoltării vorbirii; Metodica predării obiectului Științe; Bazele antreprenoriatului; Standarde educaționale; Managementul educațional; Bazele antreprenoriatului și educația economică a elevilor mici; Strategii de stimulare a comunicării la vârsta timpurie; Strategii de cunoaștere și înțelegere a lumii

Publicații vezi aici

Tatiana GÎNJU, doctor în pedagogie, lector universitar CV

Titular la disciplinele: Didactica generală; Educația parentală; Pedagogia familiei; Didactica educației moral-spirituale; Educație și informare parentală; Istoria pedagogiei; Pedagogia preșcolară; bazele antreprenoriatului

Publicații vezi aici

 

Aliona BRIȚCHI, doctor în pedagogie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinele: Metodica dezvoltării vorbirii; Didactica formării abilităților practice; Didactica educației fizice; Didactica educației plastice; Învățămînt simultan; Strategii de stimulare a comunicării

Publicații vezi aici

 

Maria PERETEATCU, doctor în pedagogie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinele: Managementul resurselor umane; Educație și informare parentale; Evaluarea în învățămînt; Educația incluzivă; Managementul educației incluzive; Tehnologii didactice inclusive; Tehnologii educaționale moderne; Dezvoltarea matematică a preșcolarilor; Dezvoltarea școlii incluzive; Managementul comunicării

Publicații vezi aici

 

Nina SACALIUC, doctor în pedagogie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinele: Puericultura și igiena copilului; Educație pentru sănătate; Bazele educației timpurii; Managementul activităților extracurriculare; Managementul activităților extracurriculare; Bazele puericulturii și igiena copilului; Învățămînt preșcolar inovațional; Pedagogia preșcolară; Practica pedagogic; Andragogia; Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor; Activitatea științifico-metodică în unitățile de învățămînt

Publicații vezi aici

 

Ilie NASU, doctor în pedagogie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinele: Istoria pedagogiei; Etnopedagogia; Dirigenția; Management organizațional; Management educațional; Managementul calității în învățămînt

Publicații vezi aici

 

Ludmila COTOS, doctor în pedagogie, lector universitar CV

Titular la disciplinele: Inițiere în cariera pedagogică; Matematica distractivă pentru preșcolari; Educație și informare parentală; Strategii de stimulare a abilitărilor matematice; Valențele formative ale jocului pentru preșcolari; Managementul resurselor umane

Publicații vezi aici

 

Angela BEJAN, doctor în pedagogie, lector universitar CV

Titular la disciplinele: Rezistența a educație; Didactica educației plastice; Managementul activităților teatrale; Managementul situațiilor de risc; Standarde educaționale; Metodica științelor naturii la preșcolari; Educația ecologică a preșcolarilor

Publicații vezi aici

 

Eugenia FOCA, asistent universitar CV

Titular la disciplinele: Inițierea în cariera pedagogică; Pedagogie. Practica de inițiere; Educația pentru sănătate; Art-pedagogia în activitatea profesională; Managementul activităților extracurriculare; Dirigenția; Etica și deontologia pedagogului; Etica profesională; Etica și deontologia pedagogică

Publicații vezi aici

 

Veronica RUSOV, asistent universitar CV

Titular la disciplinele: Educația incluzivă; Cercetarea pedagogică; Rezistența la educație; Managementul organizației; Tehnologii didactice incluzive; Metodica și etica cercetării; Tehnologii educaționale moderne; Strategii didactice interactive

Publicații vezi aici

 

Tatiana PANCO, lector universitar CV

Titular la disciplinele: Etnopedagogia; Metodica predării obiectului Științe în clasele primare; Pedagogia. Practica de inițiere; Educația incluzivă; Evaluarea în învățămînt; Dezvoltarea carierei; Managementul educației incluzive

Publicații vezi aici

 

Aurelia BEȚIVU, doctor în pedagogie, lector universitar CV

Titular la disciplinele: Strategii didactice interactive; Educația axiologică; Învățarea autonomă și autoreglată; Pedagogia. Practica de inițiere; Design educațional

Publicații vezi aici

 

 

Irina PAIUL, asistent universitar CV

Titular la disciplinele: Pedagogia, Pedagogia preșcolară, Practica pedagogică

 

Iulia POSTOLACHI , asistent universitarCV

Titular la disciplinele: Educație tehnologică (curs practic). Didactica educației tehnologice, Abilități artistice ale pedagogului.

Publicații vezi aici

Prin plata cu ora la Catedra de științe ale educației activează:

  • Stratan Nadejda, metodist, grad didactic superior, Instituția de Educație Timpurie nr. 43 „Zâmbetul”, municipiul Bălți
  • Caluțchi Diana, educator, grad didactic întâi, Instituția de Educație Timpurie nr. 5 „Scufița Roșie”, orașul Drochia
  • Hmelevscaia Svetlana, educator, grad didactic doi, Instituția Specializată de Educație Timpurie nr. 29 „Fluieraș”, municipiul Bălți