Personal academic

La Catedra de științe ale educației activează 16 cadre didactice titulare, dintre care: 1 doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, 5 doctori în științe pedagogice, conferențiari universitari; 5 doctori în științe pedagogice, lectori universitari  și 5 asistenți universitari.

 

Aurelia BEȚIVU, doctor în științe ale educației, lectoră universitară, șefă de catedră ȘE CV

Unități de curs predate: Educația digitală, Inițierea în cariera pedagogică, Practica de inițiere, Probleme filosofice ale domeniului, Filosofia și istoria științei, Tehnologii educaționale moderne; Dirigenție; Managementul organizațional; Pedagogia culturii emoționale, Evaluarea dezvoltării copilului.

Publicatii vezi aici

Tatiana ȘOVA, doctor în științe pedagogice, conferențiară universitară, decană a FȘEPA CV

Unități de curs predate: Pedagogia, Evaluarea în învățământ, Dezvoltarea carierei didactice Managementul resurselor umane, Managementul proiectelor

Publicatii vezi aici

Veronica RUSOV, asistentă universitară, prodecană a FȘEPA CV

Unități de curs predate: Managementul educational; Educația interculturală; Educația incluzivă; Cercetarea pedagogică, Asistența educațională a copiilor cu CES

Publicatii vezi aici

Ion GAGIM, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, CV

Unități de curs predate: Istoria pedagogiei; Etnopedagogia; Probleme filosofice ale domeniului; Filosofia și istoria științei; Cercetarea pedagogică, Managementul strategic; Metodologia și etica cercetării; Bazele educației artistice; Artpedagogia; Abilitățile artistice ale pedagogului; Bazele educației artistice.

Publicatii vezi aici

Lora CIOBANU, doctor în pedagogie, conferențiară universitară, CV

Unități de curs predate: Standarde educaționale, Didactica științelor; Dezvoltarea vorbirii la preșcolari; Managementul educațional; Dezvoltarea limbajului și a comunicării la vârsta timpurie, Strategii de stimulare a comunicării la vârsta timpurie; Educația antreprenorială a elevilor mici/Educația economică

Publicatii vezi aici

Maria PERETEATCUdoctor în pedagogie, conferențiară universitară CV

Unități de curs predate: Asistența educațională a copiilor cu CES; Tehnologii didactice incluzive; Educația incluzivă;Formarea reprezentărilor elementare matematice; Servicii educaționale de sprijin pentru elevii cu CES; Managementul educației incluzive;, Managementul comunicării.

Publicatii vezi aici

Nina SACALIUCdoctor în pedagogie, conferențiară universitară CV

Unități de curs predate: Pedagogia preșcolară; Practica pedagogică; Andragogia; Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor; Activitatea științifico-metodică în unitățile de învățământ, Inițierea în cariera pedagogică; Activitatea științifico-metodică în unitățile de învățământ; Inițierea în cariera pedagogică, Bazele educației timpurii,  Managementul debutului profesional

Publicatii vezi aici

Aliona BRIȚCHIdoctor în științe ale educației, conferențiară universitară CV

Unități de curs predate: Educația plastică (curs practic);  Didactica educației plastic; Didactica educației tehnologice; Didactica educației fizice;, Didactica educației fizice în învățământul preșcolar; Design educațional; Andragogia; Didactica educației tehnologice,  Dezvoltarea vorbirii la preșcolari; Dezvoltarea limbajului și comunicării la vârsta timpurie.

Publicatii vezi aici

Ludmila COTOSdoctor în științe ale educației, lectoră universitară CV

Unități de curs predate: Cercetarea pedagogică, Evaluarea în învățământ.Tehnologi educaționale moderne.

Publicatii vezi aici

Angela BEJANdoctor în științe ale educației, lectoră universitară CV

Unități de curs predate: Familiarizarea preșcolarilor cu mediul ambiant; Design educațional. Activitatea integrată; Pedagogia, educația teatrală; Standarde educaționale; Managementul activităților teatrale; Familiarizarea preșcolarilor cu mediul ambient; Educația ecologică; Dezvoltarea artistico-plastică a preșcolarilor; Art-pedagogia; Tehnologii didactice inclusive; Managementul strategic; Managementul proiectelor; Strategii de cunoaștere și înțelegere a lumii.

Publicatii vezi aici

Tatiana GÎNJUdoctor în științe ale educației, lectoră universitară CV

Unități de curs predate: Didactica generală; Educația parentală, Rezistența la educație, Didactica educației civice;Organizarea timpului liber;  Didactica educației moral-spirituale, Dezvoltarea limbajului și a comunicării la vârsta timpurie; Educația civică: abordări științifice contemporane.

Publicatii vezi aici

Tatiana PANCOdoctor în științe ale educației, lectoră universitară  CV

Unități de curs predate: Managementul educației inclusive; Managementul educațional. Educația interculturală. Educația incluzivă; Metodologia și etica cercetării.Managementul calității în învățământ.

Publicatii vezi aici

Eugenia FOCAasistentă universitară CV

Unități de curs predate: Inițierea în cariera pedagogică; Practica de inițiere; Dezvoltarea artistico-plastică a preșcolarilor, Dezvoltarea carierei didactice; Art-pedagogia; Educația teatrală; Educația pentru sănătate; Educația teatrală; Rezistența la educație; Art-pedagogia.

Publicatii vezi aici

Iulia POSTOLACHIasistentă universitară CV

Unități de curs predate: Didactica educației tehnologice, Abilități artistice ale pedagogului. Educația tehnologică.Dezvoltarea vorbirii la preșcolari, Educația economică; Didactica educației fizice în învățământul preșcolar; Educația antreprenorială a elevilor mici/Educația economică.

Publicatii vezi aici

Irina PAIULasistentă universitară CV

Unități de curs predate: Pedagogia, Pedagogia preșcolară, Practica pedagogică, Evaluarea în învățământ, Familiarizarea preșcolarilor cu mediul ambiant, Educația ecologică,Istoria pedagogiei; Etnopedagogia; Didactica educației moral-spirituale; Activitate integrată; Design educațional; Dirigenție.

Publicatii vezi aici

Dorina PUTINĂ, asistentă universitară CV

Unități de curs predate: Pedagogie. Evaluarea în învățământ, Familiarizarea preșcolarilor cu mediul ambiant, Educația ecologică, Istoria pedagogiei; Etnopedagogia; Activitate integrată. Design educațional; Formarea reprezentărilor elementare matematice.

Publicatii vezi aici