Activitatea didactică și metodică

Suport de curs colectiv „Teoria și metodologia educației artisticedimensiuni tradiționale, actuale și de perspectivă”, USARB, 2019

Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice ale titularilor catedrei Arte și educație artistică (perioada 2015-2020)

Fișele unităților de curs/ modul la programul de master Didactica disciplinelor artistice (120 credite) 

Plan de învățământ, ciclul I, studii superioare de Licență, specialitatea Muzica (180 credite), învățământ cu frecvență

Plan de învățământ, ciclul I, studii superioare de Licență, specialitatea Muzica (180 credite), învățământ cu frecvență redusă

Plan de învățământ, ciclul II, studii superioare de Masterat, programul Didactica disciplinelor artistice (120 credite), învățământ cu frecvență

GHIDUL STUDENTULUI LA PROGRAMUL DE STUDIU SPECIALITATEA 141.11 MUZICĂ (Învăţământ cu frecvenţă redusă)

GHIDUL STUDENTULUI LA PROGRAMUL DE STUDIU SPECIALITATEA 141.11 MUZICĂ (Învăţământ cu frecvenţă)