CEAC a Facultăţii de Litere

  • Balanici Lucia, asist. univ. la Catedra de Limba română și filologie romanică – președinte
  • Brajuc Vladimir, conf. univ., dr. la Catedra de Slavistică – membru
  • Mascaliuc Victoria, lector univ., dr. la Catedra de filologie engleză și germană -membru
  • Varzari Elena, asist. univ. la Catedra de filologie engleză și germană – membru
  • Cabac Lina, asist. univ. la Catedra de filologie engleză și germană – membru
  • Stanțieru Oxana, asist. univ. la Catedra de filologie engleză și germană – membru
  • Rotaru Maria, studentă, grupa RF31Z – membru
  • Porcescu Georgeta, studentă, grupa EG21Z – membru
  • Dimitrov Ecaterina, studentă, EG11Z – membru

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2022-2023

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2021-2022

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2020-2021

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2019-2020

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2018-2019

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2017-2018

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2016-2017

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2015-2016