CEAC a Facultăţii de Litere

  • Lucia BALANICI – asist. univ. la Catedra de Limba română și filologie romanică – președinte
  • Vladimir BRAJUC, conf. univ., dr. la Catedra de Slavistică – membru
  • Victoria MASCALIUC, lect. univ., dr. la Catedra de filologie engleză și germană – membru
  • Elena VARZARI, asist. univ. la Catedra de filologie engleză și germană – membru
  • Lina CABAC, asist. univ. la Catedra de filologie engleză și germană – membru
  • Oxana STANȚIERU, asist. univ. la Catedra de filologie engleză și germană – membru
  • Georgeta PORCESCU, studentă – membru
  • Ana PUZIC, studentă – membru

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2023-2024

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2022-2023

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2021-2022

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2020-2021

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2019-2020

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2018-2019

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2017-2018

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2016-2017

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Litere pentru anul de studii 2015-2016