Componența nominală a Consiliului calității

Componența nominală a Consiliului calității pentru anul universitar 2023-2024:

 • Lidia PĂDUREAC – Preşedinte, prim-prorector pentru activitatea didactică, Reprezentantul Rectorului pentru Sistemul de Management al Calităţii.
 • Corina NICHITCIN – vice-preşedinte, șefă, Departamentul de management al calităţii.
 • Alina BUCIUCEANU – secretar, metodist, Departamentul de management al calităţii.
 • Tatiana ȘOVA – membru, preşedintele Comisiei Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţământ a Senatului USARB.
 • Lucia BALANICI – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Litere.
 • Victoria POSTOLACHE – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Angela BEJAN – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
 • Mariana SPATARI – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept și Științe Sociale.
 • Cristina MARINOVSCHI – membru, profesoară de pedagogie, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB.
 • Georgeta PORCESCU, reprezentant al studenților EG41Z, Facultatea de Litere.
 • Stas CEBOTARI, reprezentant al studenților, gr. AP21Z, Facultatea de Drept și Științe Sociale.
 • Ion COVALCIUC, reprezentant al angajatorilor conf. univ., dr., procuror – șef, Procuratura Bălți, delegat de Facultatea de Drept și Științe Sociale.
 • Olga ELPUJAN, reprezentant al angajatorilor, director Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, delegat de Facultatea de Litere. 

Componența nominală a Consiliului calității pentru anul universitar 2022-2023:

 • Lidia PĂDUREAC – Preşedinte, prim-prorector pentru activitatea didactică, Reprezentantul Rectorului pentru Sistemul de Management al Calităţii.
 • Tatiana PANCO – vice-preşedinte, șefă, Departamentul de management al calităţii.
 • Diana STRATUȚA – secretar, metodist principal, Departamentul de management al calităţii.
 • Gheorghe NEAGU – membru, preşedintele Comisiei Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţământ a Senatului USARB.
 • Lucia BALANICI – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Litere.
 • Victoria POSTOLACHE – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Angela BEJAN – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
 • Olga JACOTA-DRAGAN – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept și Științe Sociale.
 • Valeria BORȘ – membru, șef de secție pentru asigurarea calității, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB.
 • Gheorghe REȘETNIC, reprezentant al studenților, gr. FB21Z, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Clarabela CÎRPA, reprezentant al studenților, gr. PS31Z, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
 • Vadim BUBULICI, reprezentant al angajatorilor, manager de formare al ICS DRA Draexlmaier Automotive SRL, delegat de Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Aurelia BALAN, reprezentant al angajatorilor, director Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți, delegat de Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte. 

Componența nominală a Consiliului calității pentru anul universitar 2021-2022:

 • Lidia PĂDUREAC – președinte, prim-prorector pentru activitatea didactică, Reprezentantul Rectorului pentru Sistemul de Management al Calității.
 • Diana STRATUȚA – vice-președinte, metodist principal în Departamentul de management al calității.
 • Valeria CRUDU – secretar, reprezentant al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB.
 • Gheorghe NEAGU – membru, președintele Comisiei Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ a Senatului USARB.
 • Diana VRABIE – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Litere.
 • Victoria POSTOLACHE – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Angela BEJAN – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
 • Olga JACOTA-DRAGAN – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept și Științe Sociale.
 • Virginia GUȚU, reprezentant al studenților, gr. RE41Z, Facultatea de Litere.
 • Nicu IURI, reprezentant al studenților, gr. DR 41Z, Facultatea de Drept și Științe Sociale.
 • Olga ELPUJAN, reprezentant al angajatorilor, director Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, delegat de Facultatea de Litere.
 • Dumitru GHERASIM, reprezentant al angajatorilor, Președintele Judecătoriei Bălți, delegat de Facultatea de Drept și Științe Sociale.
Componența nominală a Consiliului calității pentru anul universitar 2020-2021:
 • Lidia PĂDUREAC – Preşedinte, prim-prorector pentru activitatea didactică, Reprezentantul Rectorului pentru Sistemul de Management al Calităţii.
 • Diana STRATUȚA – vice-preşedinte, metodist principal în Departamentul de management al calităţii.
 • Valeria CRUDU – secretar, reprezentant al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB.
 • Gheorghe NEAGU – membru, preşedintele Comisiei Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţământ a Senatului USARB.
 • Diana VRABIE – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Litere.
 • Victoria POSTOLACHE – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Marina MORARI – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
 • Olga JACOTA-DRAGAN – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept și Științe Sociale.
 • Roxana MUNTEANU, reprezentant al studenților, gr. GB21Z, Facultatea de Ștințe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Anastasia PAVLOV, reprezentant al studenților, gr. PS 21Z, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
 • Iurie BEȘLIU, reprezentant al angajatorilor, director BC „Moldindconbank” S.A., Sucursala din mun. Bălți, delegat de Facultatea de Ștințe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Lilia GUȚALOV, reprezentant al angajatorilor, directorul Gimnaziului „Alexandru Ioan Cuza” din mun. Bălți, delegată de Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
Componența nominală a Consiliului calității pentru anul universitar 2019-2020: 
 • Lidia PĂDUREAC – Preşedinte, prim-prorector pentru activitatea didactică, Reprezentantul Rectorului pentru Sistemul de Management al Calităţii.
 • Diana STRATUȚA – vice-preşedinte, metodistul Departamentului de management al calităţii.
 • Valeria CRUDU – secretar, președintele organizației sindicale a studenților.
 • Gheorghe NEAGU – membru, preşedintele Comisiei Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţământ a Senatului USARB.
 • Diana VRABIE – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Litere.
 • Corina NEGARA – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Marina MORARI – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
 • Olga JACOTA-DRAGAN – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept și Științe Sociale.
 • Natalia TANASOV, reprezentant al studenților, gr. AS 31Z, Facultatea de Drept și Științe Sociale.
 • Vitalia DIGOLEAN, reprezentant al studenților, gr. LAE 11M, Facultatea de Litere.
 • Dumitru GHERASIM, reprezentant al angajatorilor, Președintele Judecătoriei Bălți, delegat de Facultatea de Drept și Științe Sociale.
 • Tatiana DUBIȚKAIA, reprezentant al angajatorilor, Șeful Direcției de Învățâmânt, Tineret și Sport, Bălți, delegat de Facultatea de Litere.

Componența nominală a Consiliului calității pentru anul universitar 2018-2019:

 • Lidia PĂDUREAC– Preşedinte, prim-prorector pentru activitatea didactică, Reprezentantul Rectorului pentru Sistemul de Management al Calităţii.
 • Diana STRATUȚA – vice-preşedinte, metodistul Departamentului de management al calităţii.
 • Valeria CRUDU– secretar, operator de date în Departamentul de management al calităţii.
 • Gheorghe NEAGU – membru, preşedintele Comisiei Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţământ a Senatului USARB.
 • Diana VRABIE – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Litere.
 • Corina NEGARA – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Marina MORARI – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
 • Olga JACOTA-DRAGAN – membru, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept și Științe Sociale.
 • Oleg POGÎLĂ, reprezentant al studenților, gr. IM31Z, Facultatea de Ștințe Reale, Economice și ale Mediului.
 • Iana DOȚIUC, reprezentant al studenților, gr. GE36Z, Facultatea de Litere.
 • Lilia GUȚALOV, reprezentant al angajatorilor, directorul Gimnaziului „Alexandru Ioan Cuza” din mun. Bălți, delegată de Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
 • Iurie BEȘLIU, reprezentant al angajatorilor, director BC „Moldindconbank” S.A., Sucursala din mun. Bălți, delegat de Facultatea de Ștințe Reale, Economice și ale Mediului.

Componența nominală a Consiliului calității pentru anul universitar 2017-2018:

 • Natalia Gașițoi – preşedinte, prim-prorector pentru activitatea didactică, Reprezentantul Rectorului pentru Sistemul de Management al Calităţii
 • Diana Stratuța – vice-preşedinte, Şeful Departamentului de management al calităţii
 • Ecaterina Rusnac – secretar, prelucrător material informativ în Departamentul de management al calităţii
 • Gheorghe Neagu – membru, Prorector pentru studii cu frecvenţă redusă și formare continuă, preşedintele Comisiei Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţămînt a Senatului USARB
 • Diana Vrabie – membru, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Litere
 • Corina Negara – membru, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 • Marina Morari – membru, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 • Olga Jacota-Dragan – membru, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept și Științe Sociale
 • Mihaela Jumiga, reprezentant al studenților, gr. AP31Z, Facultatea de Drept și Științe Sociale
 • Denis Grușac, reprezentant al studenților, gr. PS31Z, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 • Natalia Cojuhari, reprezentant al angajatorilor, professor de limba engleză, grad didactic superior, reprezentant al Direcției de învățământ, tineret și sport, Bălți, delegate de Facultatea de Litere
 • Dumitru Gherasim, reprezentant al angajatorilor, Președintele Judecătoriei Bălți, delegat de Facultatea de Drept și Științe Sociale

Componența nominală a Consiliului calității pentru anul universitar 2016-2017:

 • Natalia Gașițoi – preşedinte, prim-prorector pentru activitatea didactică, Reprezentantul Rectorului pentru Sistemul de Management al Calităţii
 • Lilia Răciula – vice-preşedinte, Şeful Departamentului de management al calităţii
 • Diana Stratuța – secretar, metodist DMC
 • Gheorghe Neagu – membru, Prorector pentru studii cu frecvenţă redusă și formare continuă, preşedintele Comisiei Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţămînt a Senatului USARB
 • Diana Vrabie – membru, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Litere
 • Elena Rotari – membru, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 • Angela Bejan – membru, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 • Nicoletta Canțer – membru, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept și Științe Sociale
 • Daniela Colencovschi, reprezentant al studenților, gr. DR22Z, Facultatea de Drept și Științe Sociale
 • Tatiana Stati, reprezentant al studenților, gr. EC21Z, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 • Olga Elpujan, reprezentant al angajatorilor, director adjunct al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, delegat de Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 • Vadim Bubulici, reprezentant al angajatorilor, manager de formare al ICS DRA Draexlmaier Automotive SRL, delegat de Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului