Colaborare

Catedra ȘNA: – deschidere, mobilitate și colaborări

Una din strategiile catedrei de științe ale naturii (ȘNA) și agroecologie, o constituie colaborările și schimburile de experiență intensificate în ultima vreme, prin care se trasează noi deschideri și  noi vectori de dezvoltare în perspectivă cu diferite centre științifice din UE și din lume, cointeresate în colaborare reciproc avantajoasă.

Aceste colaborări se înscriu armonios și sunt în unison cu noile politici strategice de dezvoltare ale USARB în contextul noilor provocări și realități, și a perspectivelor dezvoltării învățământului superior în republica noastră la ora actuală.

Una din formele de colaborare o constituie Școala de vară, organizată anual în localitatea La Bergerie de la Vilarceaux (Franța, 40 km de la Paris) în cadrul căreia potențialul și experiența de savant și pedagog  al șefului catedrei dr. hab., prof. cercet. Boris Boincean sunt împărtășite unui auditoriu de mai bine de 30 tineri, reprezentanți din majoritatea țărilor europene, dar și din alte colțuri ale lumii (SUA, Brazilia, Australia, Argentina, țări de pe continentele african și cel asiatic).

Cadrul teoretic al discuțiilor la care s-a ajuns în cadrul acestor întruniri se fundamentează pe un interesant concept al legăturii strânse dintre diversitatea biologică a solului cu cea a diversității microbiotice din tractul digestiv al omului, care determină și asigură capacitatea înaltă de imunitate a organismului uman. E vorba de o provocare, și o eventuală strategie de perspectivă  importantă și foarte necesară pentru societate, prin care am putea obține o dezvoltare durabilă a omenirii.

Interesele d. Boincean de cercetare în colaborare cu comunitatea științifică europeană vizează probleme globale și de perspectivă în scopul:

  • monitorizării schimbării fertilității solului,
  • adaptării la schimbările climatice, atât prin folosirea soiurilor și hibrizilor de grâu de toamna adaptate la schimbările climatice, dar și cu un potențial înalt de producere, cât și prin folosirea procedeelor tehnologice, în special prin alegerea cultivărilor cu o eficacitate mai înaltă de folosire a apei și nutrienților din sol.
  • elaborării unui sistem durabil de producere a hranei și a modului inovativ de abordare a problemelor de asigurare cu produse alimentare în viitor a omenirii.

În acest sens domnia sa a declanșat o conlucrare și colaborare promițătoare cu Universitatea Tehnică

din München (Germania), în vederea monitorizării în comun a fertilității solului moldovenesc și cel german, prin cercetarea realizată de:

–       Marina Ilușca, (doctorand  la școala doctorală a Universității Agrare de Stat din Moldova și asistent universitar al CȘNA prin cumul extern), care s-a aflat timp de aproape un an în Laboratorul analitic al Catedrei de Nutriție a plantelor a Universității Tehnice din München.

–       Și prin Karolin Kutz – doctorandă la Universitatea Tehnică din München, care este prezentă anual la Institutul „Selecția” (Bălți) pentru realizarea unui program vast comun de cercetări în acest domeniu, cu  această Universitate din Germania.

Catedra ȘNA de asemenea e cointeresată și valorifică fructuos potențialul și prin colaborare în cadrul proiectelor de cercetare europene. Astfel, cu concursul coordonatorului de proiect, ex-prorectorul USARB pe relații internaționale d. Valentina Prițcan, patru membri ai catedrei (B. Boincean, S. Stadnic, V. Șaragov, V. Buzdugan și I. Burcovschi) au fost implicați în 2 proiecte  europene

– „RETHINK” (Reform of EducationTHru International Knowledgeexchange)– în cadrul unui parteneriat din 6 țări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina.

–   „SUSFOR” (Support for Vocational Training in Sustanable Forestry) în consorțiul dintre două universități din Moldova (USARB și UASM) cu universități și centre științifice din alte 4 țări europene: Austria, Spania, Finlanda, Rusia, având ca obiectiv principal schimbul și împrumutul reciproc de experiență în materie de monitorizare, gestionare și exploatare a resurselor forestiere, crearea unui sistem de formare continuă LIFELONG LEARNING (LLL) în domeniul silviculturii durabile, precum și înființarea unor centre de parteneriat educaţional între instituţiile de învăţământ superior din Uniunea Europeană, Federaţia Rusă şi Republica Moldova.

― În primăvara anului trecut în cadrul unuia din proiectele de colaborare – RETHINK- în domeniul de științe ale mediului cu University of A Coruña (Spania), dl B. Boincean a beneficiat de posibilitatea de a se întâlni cu studenții și cadrele didactice de la această universitate și de a ține prelegeri în fața lor.

― În același an, un masterand al catedrei ȘNA (Artiom Foleștean) a realizat teza de master la universitatea menționată din A Coruña.

― Alți doi masteranzi – Onofraș Ion și Țîgîrlaș Vadim s-au întors recent de la universitatea nominalizată cu care USARB deține contract de colaborare în cadrul programului de mobilitate ERASMUS PLUS, unde au realizat programul de instruire timp de un semestru. Cei 3 masteranzi menționați, conform Memorandumului și acordului semnat cu  University of A Coruña, se învrednicesc de o diplomă dublă la programul de studiu ales.

― La moment, în baza unui contract încheiat sub egida programului european de mobilitate Erasmus Plus dintre USARB și Universitatea din Grenada (Spania), o studentă (Carmen Garcia Moreno) și-a ales din planurile de studii ale catedrei științe ale naturii și agroecologie (USARB) câteva discipline pe care le studiază, primind suportul necesar de la profesorii catedrei date (B. Boincean, V. Buzdugan, A. Cuțulab, P. Hropotinschi).

O altă formă de colaborare practicată de catedră o constituie stagiile înalte țări ale lumii, de exemplu stagiul pentru 6 luni a șefului catedrei B. Boincean în cadrul programului competitiv ”Fulbright” susținut de Guvernul SUA, realizat în Universitatea de Stat din Ohio – o prestigioasă instituție amplasată în capitala statului Ohio – Columbus, care a întrunit la discuții și dezbateri savanți din diferite țări ale lumii (China, India, Pakistan, Brazilia, Indonezia, Germania, Marea Britanie, Bangladesh, Ghana, Canada, Turcia, Thailanda s.a.) preocupați de managementul durabil al solurilor și adaptarea solurilor de cernoziom la schimbările climatice.

Important de menționat faptul, că la această întrunire, a fost convenit cu Universitatea de Stat menționată din Ohio, ca în viitorul apropiat, să fie semnat un Memorandum de înțelegere cu USARB, ce va prevede oferirea de posibilități de efectuare a schimbului reciproc de studenți, masteranzi și profesori, din ambele părți.

De asemenea, un reper semnificativ în realizarea colaborărilor îl reprezintă unul din profesorii acestei universități, profesorul Rattan Lal, laureat al premiului Nobel, căruia, la propunerea catedrei ȘNA, în 2012, i s-a fost conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa al USARB.

 

Colaborare naţională şi internaţională:

Cooperarea în cadrul programului naţional „Agricultura ecologică” cu diferite instituţii ştiinţifice de profil agrar:  Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Institutul Naţional al Viei şi Vinului; Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică; Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM; Institutul de Pedologie şi Agrochimie; Institutul Naţional de Cercetări Agronomice din Franţa; Institutul de Agricultură Alternativă din SUA, statul Wisconsin; Institutul de Pedologie şi Agrotehnică, Pilawy, Polonia; Academia Agricola „K. A. Timireazev”, Moscova, Rusia; Universitatea de Stat din Udine, Italia; Universitatea Agricolă şi Medicină Veterinară, Iaşi, România etc.