Personal

Catedra de psihologie este reprezentată de 6 cadre didactico-științifice titulare: 4 doctori în psihologie, dintre care: 3 doctori conferențiari universitari și un lector universitar, 2 asistenți universitari și 2 cadre didactice angajate prin cumul: Prițcan Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar – cumul intern; Șleahtițchi Mihai, doctor habilitat, profesor universitar – cumul extern.

 Cadrele didactice nominalizate acoperă 2 specialități la ciclu I licență și 3 specializări la ciclu II – studii superioare de masterat.

Silvia Briceag, doctor în psihologie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinile: Psihologia vârstelor, Psihologia gender, Psihopatologia, Psihologia managerială, Stresul în mediul educațional, Consilierea pers. cu adicții, Psihopatologia, Psihologia educaționala, Psihologia vârstelor. Practica de inițiere, Psihologia educațională, Psihologia diferențiala, Psihologia pozitivă, Consiliere personala. 

Publicatii vezi aici

Luminița Secrieru, doctor în psihologie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinile: Metodologia și etica cercetării, Psihologia influenței sociale, Metodologia cercetării cu elemente de st. aplicată, Introducere în psihologie, Psihodiagnostic, Psihologie socială, Istoria psihologiei, Psihocorecție, Psihologia comunicării, Psihologia creativității, Metode de calcul statistic în psihologie.

Publicatii vezi aici

Daniela Cazacu, doctor în psihologie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinile: Psihoterapii, Consiliere educațională, Consiliere etativă, Consiliere profesională, Psihosexologia, Stresul din perspectiva psihologică, Psihologia sănătății, Sănătate psihică și stil de viață.

Publicatii vezi aici


Maria Corcevoi, doctor în psihologie, lector universitar CV

Titular la disciplinile: Psihosexologia, Psihologia familiei, Serviciu psihologic în sistemul de învățământ, Psihologia vârstelor, Psihologia educațională, Psiholog comunității, Psihologia personalității, Consiliere familială, Psihoprofilaxia, Asistența psihologică a persoanelor dependente, Asistența psihologică a persoanelor cu dezabilități, Consiliere psihologică, Psihocorijarea comportamentului deviant.

Publicatii vezi aici

 

Lilia Nacai, asistent universitar CV

Psihologia socială, Psihologia vârstelor, Psihopatologia, Serviciu psihologic, Introducere în psihologie, Psihoprofilaxia, Psihologia comunicării, Psihologia educațională, Istoria psihologiei, Psihologia creativității.

Publicatii vezi aici

Vasile Garbuz, asistent universitar CV

Psihologia generală, Psihofiziologia, Psihodiagnostic, Psihologia managerială, Psihologia gender, Psihosexologia, Psihologia personalității, Psihologia comunității, Asistența psihologică a persoanelor dependente, Psihocorecție, Psihologia, Psihologia sănătății, Psihocorijarea comportamentului deviant, Stresul din perspectivă psihologică.

Publicatii vezi aici