Personal

Catedra de psihologie este reprezentata de 8 cadre didactico-stiintifice titulare:4 doctori în psihologie dintre care,  2 doctori conferențiari universitari, 2 doctori lectori universitari, 4 asistenți universitari și și 4 cadre didactice prin cumul: 1 doctor habilitar profesor, 3 conferentiari universitari. Cadrele didactice nominalizate acopera 2 specialitati la ciclu  I  licenta si 3 specializari la ciclu II – studii superioare de masterat.

Silvia Briceag, doctor in psihologie, conferențiar universitar (CV)

Titular la disciplinile Psihologia vîrstelor , Psihologia dezvoltării, Consiliere individuală și de grup, Tulburări de personalitate evaluare și intervenție,Psihologia educationala, Psihopatologia, Psihologia diferentiala, Consiliere personala, Psihologia pozitiva, Psihologia vîrstelor. Practica de inițiere.

Publicatii vezi aici

Luminita Secrieru, doctor in psihologie, conferențiar universitar (CV)

Titular la disciplinile: Metodologia si etica cercetarii st.,  Metode de calcul statistic in PS, Psihologie sociala, Istoria psihologiei, Psihologia comunității, Psihocorecție, Bazele investigației științifice în psihologie,Tehnici de influență socială,Psihologia influenței sociale.

Publicatii vezi aici

Daniela Cazacu, doctor în psihologie, lector universitar; prodecan FȘEPA (CV)

Titular la disciplinile: Elemente de cunoastere netraditionala a personalitatii, Stresul din persp. psihologica, psihologia eduactionala, Sanatate psihica si stil de viata, Psihologia sănătății,Psihologia stresului, Psihologia gender.

Publicatii vezi aici

Maria Corcevoi, doctor în psihologie, lector universitar CV

Titular la disciplinile: Consilierea psihologică, Consilierea familială, Consilierea psihologică a familiilor cu copii cu disabilități, Psihocorijarea comportamentului deviant, Psihologia comunitatii.

Publicatii vezi aici

Natalia Gutu, asistent universitar (CV)

Titular la disciplinile: Etica şi deontologia profesionala, Serviciu psihologic in sist. de inv., in sc, Psihofiziologia, Asist psih a pers cu dizabilit, Psihologia, Practica de inițiere, Asist psih a pers cu HIV /SIDA.

Publicatii vezi aici

Lilia Nacai, asistent universitar (CV)

Titular la disciplinile: Psihologia comunicării, Psihologia familiei, Familia ca sistem relațional, Asistența psihologică a delicventului minor, Psixoprofilaxia, Psihologia creativității, Psihologia. Practica de initiere.

Publicatii vezi aici

Vasile Garbuz, asistent universitar CV

Titular la disciplinile: Psihodiagnostic, Psihologia managerială, Psihologia adolescentului, Psihologia devinaței, Psihologia generală, Asistența psihologică a persoanelor dependente, Psihologie. Practica de inițiere.

Publicatii vezi aici

Inga Baciu, asistent universitar (CV)

Titular la disciplinile: Introducere în psihologie, Psihologia judiciară, Psihologia vîrstelor.

Publicatii vezi aici

 

Prin cumul la Catedra de  psihologie activează urmatoarele cadre didactice:

  • Mihai Sleahtitchi , doctor in pedagogie, doctor in psihologie,conferentiar univ.
  • Aglaida Bolboceanu, doctor habilitat in psihologie, profesor
  • Valentina Pritcan, doctor in psihologie, conferentiar univ.
  • Jana Chihaidoctor in medicina, conferentiar univ.