Personal

Catedra de psihologie este reprezentată de 6 cadre didactico-stiintifice titulare: 4 doctori în psihologie dintre care, 3 doctori conferențiari universitari, 1 doctor lector universitar, 2 asistenți universitari și 2 cadre didactice prin cumul: 1 doctor habilitar, 1 conferențiar universitar. Cadrele didactice nominalizate acopera 2 specialități la ciclu I licența si 3 specializări la ciclu II – studii superioare de masterat.

Silvia Briceag, doctor in psihologie, conferențiar universitar (CV)

Titular la disciplinile: Psihologia virstelor, psihologia educationala, psihopatologia, psihologia diferentiala, tulburari de personalitate: evaluare si interventie in sistemul judiciar, psihologia pozitiva, consilierea persoanelor cu adictii, consiliere individuala si de grup, psihologia succesului, consiliere personala, consilierea in situatii de risc.

Publicatii vezi aici

Luminita Secrieru, doctor in psihologie, conferențiar universitar (CV)

Titular la disciplinile: Metodologia si etica cercetarii st.,  Metode de calcul statistic in PS, Psihologie sociala, Istoria psihologiei, Psihologia comunității, Psihocorecție, Bazele investigației științifice în psihologie,Tehnici de influență socială,Psihologia influenței sociale.

Publicatii vezi aici

Daniela Cazacu, doctor in psihologie, conferențiar universitar; prodecan FȘEPA (CV)

Titular la disciplinile: Sănătate psihică şi stil de viaţă, Psihologia sănătăţii, Psihoprofilaxia, Stresul din perspectivă psihologică,  Psihosexologia, Psihologia gender, Elemente de cunoaştere netradiţională a personalităţii, Psihoterapii, Consiliere etativă, Consiliere şcolară, Consiliere profesională.

Publicatii vezi aici

Maria Corcevoi, doctor în psihologie, lector universitar CV

Titular la disciplinile: Consilierea psihologică, Consilierea familială, Consilierea psihologică a familiilor cu copii cu disabilități, Psihocorijarea comportamentului deviant, Psihologia comunitatii.

Publicatii vezi aici

 

Lilia Nacai, asistent universitar (CV)

Titular la disciplinile: Psihologia comunicării, Comunicare eficientă, Comunicarea nonviolentă, Psihologia familiei, Familia ca sistem relațional, Psihologia creativităţii, Asistența psihologică a victemilor traficului de ființe umane, Psihoigiena comunicării în mediul educaţional.

Publicatii vezi aici

Vasile Garbuz, asistent universitar CV

Titular la disciplinile: Psihodiagnostic, Psihologia managerială, Psihologia adolescentului, Psihologia devinaței, Psihologia generală, Asistența psihologică a persoanelor dependente, Psihologie. Practica de inițiere.

Publicatii vezi aici

 
 

Prin cumul la Catedra de  psihologie activează urmatoarele cadre didactice:

  • Mihai Sleahtitchi, doctor habilitat in psihologie, doctor in pedagogie, conferentiar univ. 
  • Valentina Pritcan, doctor in psihologie, conferentiar univ.