Administrația

Rector – conf. univ., dr. NATALIA GAȘIȚOI

Tel: (231) 52-340

Fax: (231) 52-439

 rector@usarb.md 

 gasitoi.natalia@usarb.md

Informații personale CV

 

Prim-prorector pentru activitatea didactică  – conf. univ., dr. LIDIA PĂDUREAC 

Tel: (231) 52-344

  lidiapadureac@gmail.com

Informații personale CV-ro / CV-en

Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale – conf. univ., dr. VALENTINA PRIȚCAN

Tel: (231) 52-343

E-mail: valentina.pritcan@gmail.com / international.office@usarb.md

Informații personale CV-ro / CV-en

Prorector pentru activitatea administrativ-gospodărească – dl ANATOLIE CEBAN

Tel: (231) 52-363

anatolie.ceban@usarb.md

Informații personale CV-ro