Școli doctorale / Consorții

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI: ȘCOALA DOCTORALĂ, CONSORȚII

Instituția organizatoare de doctorat Școala doctorală Domeniul științific Programe de doctorat
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Școala doctorală Filologie Științe umaniste

621.01._Lingvistică generală; filozofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)

621.02._Gramatică (cu specificarea limbii, după caz)

621.03._Fonetică și fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)

621.04._Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)

621.05._Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)

621.06._Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz)

621.07._Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)

622.01._Literatură română

622.02._Literatură universală și comparată

622.03._Teoria literaturii

622.04._Folcloristică

Consorțiu:

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Școala doctorală științe economice și demografice Științe sociale și economice

521.03. Economie și management în domeniul de activitate

522.01. Finanțe

Consorțiu:

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Școala doctorală matematica și știința informației Științe ale naturii 111.02. Ecuații diferențiale

111.03. Logică matematică, algebră și teoria numerelor

112.03._Cibernetică matematică și cercetări operaționale

121.01. Bazele teoretice ale informaticii

121.03. Programarea calculatoarelor

122.03._Modelare, metode matematice, produse program

Consorțiu:

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Școala doctorală științe biologice Științe ale naturii 161.04. Sanocreatologie

162.01. Genetică vegetală

163.01. Biologie moleculară

163.02. Biochimie

163.04. Microbiologie

164.01. Botanică

164.02. Fiziologie vegetală

165.01. Fiziologia omului și animalelor

165.02. Zoologie165.03.   Ihtiologie

165.04. Entomologie

165.05. Parazitologie

166.01. Ecologie

167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

167.02. Sisteme și modele biotehnologice

Consorțiu:

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Școala doctorală științe umaniste Științe umaniste 611.01. Istoria Moldovei (pe perioade)

611.02. Istoria românilor (pe perioade)

611.03. Istoria universală (pe perioade)

612.01. Etnologie

621.01._Lingvistică generală; filozofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)

621.02._Gramatică (cu specificarea limbii, după caz)

621.03._Fonetică și fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)

621.04._Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)

621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)

621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz)

621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)

622.01. Literatură română

622.02. Literatură universală și comparată

622.03. Teoria literaturii

622.04. Folcloristică

631.02. Filozofie istorică

631.05._Filozofie socială, antropologie filozofică, filozofia culturii

Consorțiu:

Universitatea de Stat „Alecu Russo” dinBălți și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Școala doctorală Științe Fizice Științe ale naturii 131.01. Fizică matematică

131.03. Fizică statistică și cinetică

133.02. Fizica lichidelor și materialelor moi

133.04. Fizica stării solide

134.01. Fizica și tehnologia materialelor

134.03._Fizica nanosistemelor și nanotehnologii

Consorțiu:

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Școala doctorală științe juridice, politice și sociologice Științe sociale și economice 552.01. Drept constituțional

552.02. Drept administrativ

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

552.04. Drept funciar și al mediului

552.05. Drept informațional

552.06. Dreptul științei, educației și culturii

552.07. Drept contravențional

552.08. Drept internațional și european public

553.01. Drept civil

553.02. Dreptul afacerilor

553.03. Drept procesual civil

553.04. Dreptul familiei

553.05. Dreptul muncii și protecției sociale

553.06. Drept internațional și european privat

554.01._Drept penal și execuțional penal554.02. Criminologie

554.03. Drept procesual penal

554.04._Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative

551.01. Teoria generală a dreptului (ANACIP, nr. 05/01 din 19.02.2016)