Cadrele didactice

Titulari

1. Nicolae Leahu, doctor în filologie, conferenţiar universitar, titular la disciplinele: Istoria literaturii române (neomodernism şi postmodernism), Istoria literaturii universale (de la romantism la postmodernism), Bazele jurnalismului, Jurnalism cultural. Lista publicațiilor

2. Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, titular la disciplina: Teoria lecturii. Lista publicațiilor

3. Maria Abramciuc, doctor în filologie, conferenţiar universitar, titular la disciplinele: Istoria literaturii române (paşoptism, postpaşoptism), Structuri lirice moderne, Fenomenologie literară, Mass-media în Occident. Lista publicațiilor

4. Valentina Enciu, doctor în filologie, conferenţiar universitar, titular la disciplinele: Teoria literaturii, Drept şi legislaţia presei. Lista publicațiilor

5. Diana Vrabie, doctor în filologie, conferenţiar universitar, titular la disciplinele: Literatura pentru copii,Estetica, Discursul jurnalistic. Lista publicațiilor

6. Raisa Leahu, lector superior, titular la disciplinele: Elemente de cultură naţională, Didactica Specialităţii A, Introducere în curriculumul şcolar. Lista publicațiilor

7. Anatol Moraru, lector superior, titular la disciplinele: Personajul în romanul şi dramaturgia primei j.a sec.20,  Săptămînalul ca tip de ediţie, Teoria comunicării mediatice. Lista publicațiilor

8. Daniela Baciu, asistent universitar, magistru în jurnalistică, titular la disciplinele: Jurnalism Radio-TV, Deontologia  jurnalistului, Atelier de creație (presa audiovizuală). 

9. Lucian Jitaru, lector superior, titular la disciplina: Limbi clasice. 

10. Ecaterina Niculcea, lector universitar, titular la disciplinele: Proza germanofonăIstoria literaturii naționale (Germaniei). Lista publicațiilor

 

Cumularzi

1. Maria Şleahtiţchi, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, titular la disciplinele: Teoria, critica şi istoria literară

2. Valeriu Gorbul, asistent universitar, titular la disciplinele: Tehnica elaborării ziarului, Presa scrisă, Jurnalismul de investigare