Seminarele științifice de profil

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE

H O T Ă R Â R E A nr. AT 1/8 din 16 februarie 2017

privind componenţa Seminarului ştiinţific de profil

 

ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ECONOMICE

Profilul: 532. Didactica ştiinţelor artistice; 533. Pedagogie profesională

Specialitățile: 532.02. Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ; 533.01. Pedagogie universitară

 1. Preşedinte: GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
 2. Vicepreşedinte: TETELEA Margareta, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 3. Secretar ştiințific: BULARGA Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 4. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
 5. PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
 6. MORARI Marina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 7. SIMAC Ana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar
 8. ZORILO Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 9. CABAC Valeriu, doctor în științe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 10. CIOBANU Lora, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 11. POPOV Anton, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 12. PAȘCA Eugenia, doctor în studiul artelor, profesor universitar
 13. GRANEȚKAIA Lilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

 

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE

Profilul: 621. Ştiinţe ale limbajului

Specialitățile: 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistica informatizată (limba rusă); 621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie;istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (limba rusă); 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba rusă)

 1. Preşedinte: SIROTA Elena, doctorîn filologie, conferențiar universitar
 2. Vicepreşedinte: SOROCEA Eudochia, doctorîn filologie, conferențiar universitar
 3. Secretar ştiinţific: STICI Dina, doctor în filologie, conferențiar universitar
 4. CARA Nadejda, doctorîn filologie, conferențiar universitar
 5. DOLGOV Veaceslav, doctorîn filologie
 6. DONŢU Nadejda, doctorîn filologie, conferențiar universitar
 7. MAGHIRINA Nina, doctorîn filologie, conferențiar universitar
 8. MLECICO Tatiana, doctor habilitat,în filologie
 9. ŞARŞOV Tatiana, doctor în filologie, conferențiar universitar
 10. STEPANOV Eugeniu, doctor habilitat,în filologie, profesor universitar
 11. ZAICOVSCAIA Tatiana, doctorîn filologie, conferențiar universitar

 

Profilul: 621. Ştiinţe ale limbajului

Specialitățile: 621.02 Gramatica (limba română); 621.04 Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română); 621.05 Semiotică; semantică; pragmatică (limba română)

 1. Preşedinte: POPA Gheorghe, doctor habilitat în filologie, profesor universitar
 2. Vicepreşedinte: SAINENCO Ala, doctor rîn filologie, conferențiar universitar
 3. Secretar ştiinţific: LACUSTA Elena, doctor în filologie, conferențiar universitar
 4. ARDELEANU Sanda Maria, doctor în filologie, profesor universitar
 5. BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar
 6. BĂRBUȚĂ Ion, doctor în filologie, professor cercetător
 7. BUTUC Petru, doctor în filologie, conferențiar universitar
 8. CANTIMIR Grigore, doctor în filologie, conferențiar universitar
 9. CONTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar
 10. DRUȚĂ Inga, doctor habilitat în filologie, conferenţiarcercetător
 11. DUMBRĂVEANU Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar
 12. DUMISTRĂCEL Stelian-Traian, doctor în filologie, profesor universitar
 13. MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar
 14. MUNTEANU Eugen, doctor în filologie, profesor universitar
 15. NOVAC Adela, doctor în filologie, conferențiar universitar
 16. POPA Viorica, doctor în filologie, conferențiar universitar
 17. RACIULA Lilia, doctor în filologie, conferențiar universitar
 18. TRINCA Lilia, doctor în filologie, conferențiar universitar
 19. VEREBCEANU Galaction, doctor în filologie, conferenția rcercetător

 

Profilul: 622. Ştiinţe ale limbajului

Specialitățile: 622.01 Literatura română

 1. Preşedinte: BANTOȘ Ana, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar
 2. Vicepreşedinte: LEAHU Nicolae, doctorîn filologie, conferențiar universitar
 3. Secretar ştiinţific: ENCIU Valentina, doctor în filologie, conferențiar universitar
 4. ABRAMCIUC Maria, doctor în filologie, conferențiar universitar
 5. BILEȚCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent
 6. BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar
 7. CIMPOI Mihai, doctor rhabilitat în filologie, profesor universitar,academician
 8. CIUBOTARU Adrian, doctor în filologie
 9. DIACONU Mircea, doctor în filologie, profesor universitar
 10. GRATI Aliona, doctor rhabilitat în filologie, conferențiar universitar
 11. PETRESCU Lăcrămioara, doctor în filologie, profesor universitar
 12. ȚURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie, conferențiar cercetător
 13. ȚURCANU Lucia, doctor în filologie, conferențiar universitar
 14. ȘLEHTIȚCHI Maria, doctor în filologie, conferențiar universitar
 15. VRABIE Diana, doctorîn filologie, conferențiar universitar