Strategia activității de cercetare

 

PLAN DE ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU ANUL 2018 – 2022

Nr.
Conţinutul activităţii
Termen
de realizare
Responsabili
1.
Publicaţii
 
 
1.1.
Monografii
 
 
1.1.1.
Monografie Reprezentarea socială a familiei contemporane în Republica Moldova
2019
Cazacu D., lect.univ., dr.
1.1.2.
 
 
Monografie Mecanisme psihologice de atenuare a efectelor migrației economice asupra sistemului familial din Republica Moldova
2019
Corcevoi M., lect.univ., dr.
1.1.3.
 
Monografie Relația dintre succesul activității profesionale a cadrelor didactice universitare și particularitățile de comunicare cu studenților
2019
Nacai L., lect.univ.
 
1.1.4.
Monografie Stilul de comunicare și activitatea profesională juridică
2021
Baciu I., lect.univ.
1.2.
Manuale/ghiduri/ culegeri materiale Conf st.
 
 
1.2.1.
Culegerea materialelor Conferinței ştiinţifice cu participare internaționale ,,Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare”
2018
 
Briceag S., conf.univ., dr.
 
1.2.2.
Culegerea materialelor Conferinței ştiinţifice naționale ,,Radiografie psihologica a familiei contemporane”
 
2022
Briceag S., conf.univ., dr.
 
1.3.
Note de curs /suporturi de curs
 
 
 
 
Curs universitar: Psihologia educationala
2018
Briceag S., conf.univ., dr.
Curs universitar: Tulburari de personalitate: diagnostic si interventie”
2019
Briceag S., conf.univ., dr.
-Curs universitar: Metodologia cercetării cu elemente de statistică aplicată.
2018
 
Secrieru L., conf.univ., dr.
 
 
-Note de curs: Elemente de cunoaștere netradițională a personalității
2018
 
Cazacu D. lect. univ., dr.
 
-Note de curs: Consilierea psihologică
 
2020
Corcevoi M., lect.univ., dr.
-Note de curs Serviciul psihologic in sistemul de învățămînt
2020
 
Gutu N., lect.univ.
 
-Note de curs Psihologia educaționala(rus)
 
2020
Podgorodeţchi L., lect.univ.
 
-Note de curs Psihologia gender
2021
 
Podgorodeţchi L., lect.univ.
 
-Note de curs: Psihologie judiciară
2018
Baciu I., lect.univ.
1.4.
Articole ştiinţifice/metodico-ştiinţifice (reviste ştiinţifice, culegeri)
2018
2022
 
Briceag S., conf.univ., dr.(15 articole)
Secrieru L., conf.univ., dr., (15 articole)
Cazacu D. lect.univ., dr.(10 articole)
Corcevoi M., lect.univ., dr.(12 articole)
Podgorodeţchi L., lect.univ. (5 articole)
Nacai L., lect.univ. (10 articole)
Baciu I., lect.univ., (10 articole)
Garbuz V., lect.univ., (5 articole)
Guţu N., lect.univ., (5 articole)
 
2.
Cercetare în cadrul proiectelor instituţionale
 
 
2.1.
Proiect de cercetare stiintifica aplicativa
,,Paradigmele procesului de transformare a familiei in contextul schimbarilor social-economice din RM” ASM
2019
 
Briceag S., conf.univ., dr.
Cazacu D., lector univ.
Corcevoi M., lector univ.
Garbuz V., lector univ.
3.
Manifestări ştiinţifice care vor fi organizate de catedră
 
 
3.1.
Conferință ştiinţifica  internaţională.. ,,Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare”.
2017
 
Briceag S., conf.univ., dr.
Cazacu D., lector univ.
Corcevoi M., lector univ.
Garbuz V., lector univ.
3.2.
Conferința științifică studențească Cercetări, realizări, perspective (Ediția a V-a, 2018; Ediția a VI-a, 2019; Ediția a VII-a, 2020; Ediția a VIII-a, 2021; Ediția a IX-a, 2022)
2018
2022
Briceag S., conf. univ., dr.
Secrieru L., conf. univ., dr.
 
3.3.
–        Colocviul stiintific organizat în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei (Ediția a IV-a, 2018; Ediția a V-a, 2019; Ediția a VI-a, 2020; Ediția a VII-a, 2021; Ediția a VIII-a, 2022)
2018
2022
titular de curs
Secrieru L., conf.univ., dr.
3.4.
Masă rotundă ,, Psihologia și arta de a iubi  viața”
 
2018
Briceag S., conf. univ., dr.
Membrii Catedrei
3.5.
Conferinta stiintifica nationala ,,Radiografie psihologica a familiei contemporane”
2022
Briceag S., conf. univ., dr.
Cazacu D., lector univ.
3.6.
Masă rotundă ,, Descopera gandirea pozitiva si efectele ei”
2019
Briceag S., conf. univ., dr.
Membrii Catedrei
4.
Manifestări ştiinţifice la care vor participa membrii catedrei    
4.1.
Şcoală de vară Drepturile omului şi posibilităţi de implicare în promovarea şi apărarea acestora organizată de Amnesty International Moldova, Chișinău
2018
2022
Garbuz V., lect. univ.
 
4.2.
Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică (Ediţia a VIII-a, 2018; Ediţia a IX-a, 2019;  Ediţia a X-a, 2020; Ediţia a XI-a, 2021;  Ediţia a XII-a, 2022,      Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți)
2018
2022
Membrii catedrei
4.3.
Conferinte, simpozioane, colocvii stiintifice nationale si internationale
2018
2022
Membrii catedrei
5.
Participări la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale
   
5.1.
Participare în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni (Ediţia a V-a, 2018; Ediţia a VI-a, 2019; Ediţia a VII-a, 2020; Ediţia a VIII-a, 2021; Ediţia a IX-a, 2022,   Academia de Științe a Moldovei)
2018
2022
Garbuz V., lect. univ.
Nacai L., lect. univ.
Secrieru L., conf.univ. dr.
6.
Activitatea ştiinţifică a studenţilor
   
6.1.
–        Coordonarea activităţii de cercetare a studenţilor pentru elaborarea tezelor de licenţă şi de master;
–        Consultarea studenţilor pentru participarea la Conferința Științifică Studențească Cercetări, realizări, perspective (Ediția a V-a, 2018; Ediția a VI-a, 2019; Ediția a VII-a, 2020; Ediția a VIII-a, 2021; Ediția a IX-a, 2022), Interuniversitaria
2018
2022
 
 
 
 
 
Membrii Catedrei
7.
Studii doctorale
   
7.1.
Susţinerea (discutarea) tezei de doctor în cadrul Catedrei de specialitate
2018
2019
 
Baciu I., lect.univ.
Nacai. L., lect.univ.
 
7.2.
Susţinerea (discutarea) tezei de doctor în cadrul seminarului de profil
2018
 
 
 
Baciu I., lect.univ.

 

Şefa Catedrei de psihologie                                                         Silvia BRICEAG, conf. univ., dr.

 

 

 

 

STRATEGIA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

Catedra de Psihologie

 

I. Fundamentare

Dezvoltarea Catedrei de Psihologie  este ancorată de tradiţia sa de unitate ştiinţifică şi ghidată de deschiderea spre domenii interdisciplinare şi aplicative, posibilă mai ales datorită angajamentului personalist cultivat în ultimii 5 ani. Catedra noastră este un reper al psihologiei academice la nivel naţional. La ora actuală, Catedra este în stadiul de valorificare optimă a potenţialului de cercetare, dispunând de infrastructură (modesta) de cercetare şi resurse umane înalt calificate, a căror dezvoltare s-a bazat pe preocuparea pentru excelenţa didactică afirmată de la început de membrii colectivului nostru.

Strategia activităţii este proiectată pe programe de cercetare , teme individuale de cercetare, care reflectă nu doar preocupările ştiinţifice ale grupului şi direcţiile de interes din psihologie , în general, ci şi succesul cu care aceste programe şi-au format specialiştii, au atras finanţare şi au exploatat şi dezvoltat infrastructura de cercetare. În acord cu strategia activităţii în domeniul cercetării a Universitatii de Stat “A.Russo”, a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte din care catedra face parte, obiectivele noastre vizează creşterea contribuţiilor la o societate şi economie bazate pe cunoaştere, prin eficientizarea cercetării fundamentale şi aplicate originale, popularizarea mai largă şi transformarea unora din rezultatele acesteia în inovaţii şi servicii psihologice. Priorităţile acestei strategii sunt legate de stimularea interdisciplinarităţii în cercetarea fundamentală şi aplicativă.

 

II. Direcţii de cercetare:

Colectivul Catedrei  de Psihologie îşi centrează resursele umane şi de infrastructură cu preponderenţă spre următoarea direcţie de cercetare: 

Tema: Perspective asupra structurii şi dinamicii personalităţii

 

III. Obiective

  • Creşterea semnificativă a vizibilităţii naţionale a cercetării desfăşurate la Catedra de Psihologie, prin stimularea publicării rezultatelor ştiinţifice în reviste naţionale şi internationale, comunicări în cadrul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi în Analele Ştiinţifice ale USB Seria Psihologie;
  • Continuarea în regim intensiv a investiţiilor în infrastructura de cercetare, prin participarea la concursuri  de proiecte  naţionale şi internaţionale;
  • Continuarea în regim intensiv a formării şi recrutării de specialişti care să contribuie la optimizarea activităţii din cadrul grupurilor noastre de cercetare;
  • Promovarea cercetării realizate la Catedră în comunitatea ştiinţifică şi continuarea stabilirii de relaţii de colaborare cu grupuri de cercetare cu preocupări similare, mai ales din reţeaua nationala.
  • Realizarea unei mai bune îmbinări a cercetării ştiinţifice cu activitatea didactică, în scopul formării tinerilor, nu doar ca specialişti, ci şi ca potenţiali cercetători cu aptitudini reale pentru integrarea în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională.
  • Impulsionarea cooperarii ştiinţifice interdisciplinare între catedrele facultăţii.

 

IV. Mijloace

Direcţiile de cercetare ale Catedrei sunt circumscrise de domeniul interdisciplinar al ştiinţelor psihologie, preocupările actuale fiind legate de diversificarea formelor de participare la activităţi de cercetare ştiinţifică pe următoarele domenii: psihologie educaţională, psihologie socială, psihologia muncii, consiliere şi psihoterapie, psihodiagnostic,  psihologie judiciară, psihopatologie şi psihologie medicală, psihoigiena şi sănătate mintală.

 

V. Concluzii

Având drept principală prioritate stimularea interdisciplinarităţii în cercetarea fundamentală şi aplicativă şi bazându-se pe resursele umane înalt calificate şi o infrastructură de cercetare existenta, strategia de cercetare a Catedrei vizează exploatarea în regim intensiv a potenţialului de cercetare actual şi creşterea vizibilităţii  nationale si internaţionale a cercetării proprii în domeniul ştiinţelor psihologice  fundamentale şi aplicative.