Acte normative

Strategia de dezvoltare a Facultății de Litere pentru anii de studii 2021-2023

Planul de activitate a Consiliului Științific al Facultății de Litere – anul de studii 2022-2023

Planul de activitate a Decanatului Facultății de Litere – anul de studii 2022-2023

Planul de activitate al Consiliuliu Facultății de Litere în anul universitar 2021-2022

Planul de activitate al Consiliuliu Facultății de Litere în anul universitar 2018-2019

Planul de dezvoltare strategică a Facultății de Litere pentru perioada 2017-2022

Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Litere

Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de slavistică

Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de limba română și filologie romanică

Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de literatură română și universală

Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de filologie engleză și germană