Servicii

Laboratorul stres-control

Regulamentul de organizare și funcționare a laboratorului de stres-control

Misiunea Laboratorului de stres-control constă în  asigurarea şi promovarea unui mediu favorabil, securizant din punct de vedere al stresului organizațional prin oferirea unei game largi de servicii prin care beneficiarii ar întelege mecanismele care genereaza stresul, efectele fizice, mentale și emoționale ale acestuia. De asemenea, beneficiarii ar putea sa identifice nivelul lor optim de stres și ar învăța  cele mai eficiente metode pentru profilaxia/reducerea stresului și eliminarea efectelor sale nocive.

Obiectivele Laboratorului de stres-control sunt:

 1. promovarea şi optimizarea sănătăţii mentale şi a capacităţilor adaptative individuale ale beneficiarilor;
 2. oferirea de consultanţă pentru identificarea surselor de stres ocupațional;
 3. identificarea gradului de vulnerabilitate la stres pentru diverse grupuri ţintă;
 4. oferirea de suport psihologic pentru beneficiarii aflaţi în situaţii de stres;
 5. oferirea de suport psihologic pentru determinarea mecanismelor stresului – solicitari externe vs. capacitati interne;
 6. oferirea de suport psihologic pentru constientizarea nivelului personal de stres;
 7. oferirea de suport psihologic pentru constientizarea efectelor stresului asupra corpului, mintii si emotiilor;
 8. Optimizarea nivelului de stres a beneficiarilor;
 9. Identificarea de soluții practice la nivel comportamental și redefinirea stilurilor emoționale;
 10. diminuarea stresului adaptării studenţilor la mediul academic şi la contextul specific USARB;
 11. oferirea de suport psihologic pentru profilaxia/depăşirea sindromului Burnout;
 12. acordarea consultanţei de specialitate pentru instituţiile şi organizaţiile din comunitate, cu referință la stresul organizațional.

Potențialii beneficiari ai serviciilor acordate deLaboratorul de stres-control pot fi:

 1. studenţii și absolvenții USARB;
 2. personalul științifico-didactic, științific, didactic și didactic-auxiliar din cadrul USARB;
 3. elevii şi personalul didactic din învăţământul preuniversitar;
 4. specialişti din diverse domenii de activitate;
 5. firme şi organizaţii angajatoare;
 6. instituţiile publice din  mun. Bălti, etc.

Activitatea Laboratorului de stres control va fi axată pe:

 1. consilierea psihologică individuală, în grup şi de grup pe probleme de stres  ;
 2. identificarea şi evaluarea anuală a nevoilor de consiliere psihologică în probleme de stres a studenţilor, cadrelor didactice, etc.;
 3. consilierea individuală în scopul determinării nivelului de stres, surselor de stres, nivelului de vulnerabilitate la stres a beneficiarilor;
 4. identificarea dificultăţilor adaptative ale persoanei şi stimularea creşterii flexibilităţii;
 5. diminuarea anxietăţii de performanţă prin programe anti-stres;
 6. constituirea şi dezvoltarea unor grupuri de suport anti-stres pentru asistarea pregătirii pentru examene (programe anti-stres examinațional);
 7. derularea unor workshop-uri, traininguri ce vizează dezvoltarea unor abilităţi de profilaxie a stresului;
 8. promovarea managementul stilului de viaţă, gândirii pozitive şi stil de viaţă;
 9. învăţarea procedeelor de taim-management și diminuarea sentimentul lipsei de timp;
 10. aplicarea programelor clasice de gestionare a stresului (Programul Birkenbhil, Programul New-Start, Programul BURNS, Programul Roy-Masters);
 11. derularea unor activităţi de consiliere  anti-stres on-line (www.psyconsult.usarb.md);
 12. fortificarea sănătăţii prin gândire pozitivă.

 

Centrul de consiliere Psihologică

Regulamentul  de organizare și funcționare a centrului de consiliere psihologică

Misiunea Centrului de consiliere psihologică constă în  asigurarea şi promovarea unui mediu favorabil dezvoltării persoanei, prin oferirea unei game largi de servicii de consiliere psihologică tuturor persoanelor fizice atât din mediul universitar, precum şi întregii comunităţi.

Obiectivele Centrului de consiliere psihologică sunt:

 1. promovarea şi optimizarea sănătăţii mentale şi a capacităţilor adaptative individuale ale beneficiarilor;
 2. identificarea şi abordarea psihologică a unor nevoi specifice, cu risc de vulnerabilizare, pentru diverse grupuri ţintă;
 3. oferirea de suport psihologic pentru beneficiarii aflaţi în situaţii de criză;
 4. facilitarea adaptării studenţilor la mediul academic şi la contextul specific USARB;
 5. oferirea de suport psihoeducaţional pentru depăşirea dificultăţilor academice ale beneficiarilor;
 6. oferirea de consultanţă pentru identificarea oportunităţilor de dezvoltare  profesională a beneficiarilor;
 7. identificarea dinamicii nevoilor de dezvoltare personală a beneficiarilor;
 8. dezvoltarea unei metodologii performante, adaptate specificului activităţilor CCP;
 9. acordarea consultanţei de specialitate pentru instituţiile şi organizaţiile din comunitate.

Potențialii beneficiari ai serviciilor acordate de Centrul de consiliere psihologică pot fi:

 1. studenţii și absolvenții USARB;
 2. personalul științifico-didactic, științific, didactic și didactic-auxiliar din cadrul USARB;
 3. elevii şi personalul didactic din învăţământul preuniversitar;
 4. specialişti din diverse domenii de activitate;
 5. firme şi organizaţii angajatoare;
 6. instituţiile publice din  mun. Bălți etc.

SERVICII OFERITE DE DEPARTAMENTELE CENTRULUI DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

În cadrul Departamentului de asistență psiho-educațională vor fi oferite următoarele servicii:

 1. consilierea individuală privind orientarea în carieră;
 2. evaluarea psihologică în vederea identificării profilului psihologic;
 3. consilierea în domeniul alegerii formării profesionale conform intereselor şi aptitudinilor viitorilor studenţi;
 4. consilierea în vederea evaluării alternativelor de modificare a traseului academic în funcţie de componenta vocaţională;
 5. consilierea în vederea elaborării planului de dezvoltare a carierei;
 6. consilierea acordată studenţilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 7. derularea unor activităţi de consiliere on-line (www.psyconsult.usarb.md);
 8. organizarea de sesiuni de consiliere sau coaching cu studenţi care pot împărtăşi din experienţa lor privind viaţa academică sau profesională (peer academic coaching).

Activitatea Departamentului de consiliere și dezvolta repersonală va fi axată pe:

 1. consilierea psihologică individuală, în grup şi de grup;
 2. identificarea şi evaluarea anuală a nevoilor de consiliere psihologică şi de dezvoltare personală a studenţilor și cadrelor didactice;
 3. consilierea individuală în scopul dezvoltării personale a cadrelor didactice;
 4. asistarea şi ghidarea în procesele decizionale;
 5. descoperirea şi exersarea unor modalităţi de utilizare sănătoasă a exprimărilor emoţionale;
 6. identificarea dificultăţilor adaptative ale persoanei şi stimularea creşterii flexibilităţii;
 7. diminuarea anxietăţii de performanţă;
 8. consilierea şi asistarea grupurilor (de lucru/ seminar), în vederea sporirii eficienţei activităţilor de grup;
 9. consilierea în vederea dezvoltării personale;
 10. constituirea şi dezvoltarea unor grupuri de suport;
 11. derularea unor workshop-uri ce vizează dezvoltarea unor abilităţi de relaţionare, comunicare şi adaptare;
 12. autocunoaşterea şi dezvoltarea personală;
 13. promovarea managementul stilului de viaţă, gândirii pozitive şi stil de viaţă;
 14. dezvoltarea încrederii în sine, stimei de sine;
 15. perfecţionarea calităţilor volitive;
 16. învăţarea procedeelor de taim-management și diminuarea sentimentul lipsei de timp;
 17. fortificarea sănătăţii prin gândire pozitivă.

 

Nu ezitaţi să ne contactaţi la

nr de tel: 0231-52-455