CEAC a Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

  • Negara Corina, dr., conf. univ. la Catedra de matematică și informatică – preşedinte

  • Branașco Natalia, dr., conf. univ. la Catedra de științe economice – membru

  • Buzdugan Vasile, dr., conf. univ. la Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie – membru

  • Guzgan Dorin, as. univ., cercet. ștințific stagiar la Catedra de ştiinţe fizice și inginerești – membru

  • Pogîlă Oleg, student, gr. IM 31Z – membru