Despre Universitate

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este o unitate de învățământ superior universitar, încadrată în structura sistemului de învățământ din Republica Moldova, care funcționează în baza Constituției Republicii Moldova, Codului Educației, legislației în vigoare, acordurilor și convențiilor internaționale semnate de Guvernul Republicii Moldova și a reglementărilor proprii.