Consiliul facultății

Lista membrilor Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 2023-2024

Nume, prenume Funcţia Contacte
RUSU Vitalie dr., conf. univ., Decan vitalie.rusu@usarb.md

069728877

CIORICI Cătălina prodecană catalina.ciorici@usarb.md

069452194

COJOCARU Igor dr., conf. univ., Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială cojocaru.igor@usarb.md

069600981

ODINOKAIA Ina dr., conf. univ., șef Catedra de Drept ina.odinokaia@usarb.md

079288108

BOIŞTEANU Eduard dr. hab., conf. univ.

Catedra de Drept

eduard.boisteanu@usarb.md

060064486

PĂDUREAC Lidia dr., conf. univ.,

Catedra  de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

padureac.lidia@usarb.md 069655885
NEAGU Gheorghe dr., conf. univ.

Catedra  de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

gheorghe.neagu@usarb.md

069224522

PRIŢCAN Valentina dr., conf. univ.,

Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

pritcan.valentina@usarb.md

 069322482

FAIGHER Anatolie dr., conf. univ., Catedra de Drept anatolie.faigher@usarb.md

069779007

BOTNARI Elena dr., conf. univ.,

Catedra de Drept

elena.botnari@usarb.md

078093970

CAZACU Valentin dr., lector univ.,

Catedra de Drept

valentin.cazacu@usarb.md

079279002

SPATARI Mariana dr., conf. univ.,

Catedra de Drept

mariana.spatari@usarb.md

079607390

CABAC Ghenadie dr. lector univ., Catedra  de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială cabac.ghenadie@usarb.md

079008207

CRUDU Cristina asist. univ., șef int. Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială cristinacrudu@mail.ru

079403480

DUMITRAȘCU Dumitru Drd., asist. univ.

Catedra de Drept

dmitrii.dumitrascu@usarb.md 068353500
CAZAC Ion student, ciclul I, anul III, specialitatea Drept cazac.noi.0002@gmail.com

069705552

PANȚENIUC Djuliana student, ciclul I, anul III, specialitatea Drept pandjuli2002@gmail.com

067330909

SLOBODENIUC Erica student, ciclul I, anul II, specialitatea Drept slobodeniuc.erica25@gmail.com

078640677

ABUJAG Ecaterina student, ciclul II, anul I, programul de master Supervizarea în asistența socială ecaterina.abujag@gmail.com

069963270

 

Arhiva