Activitatea didactico-metodică

Manuale, note de curs, îndrumare pentru lucrări practice

BUZDUGAN, Vasile. Ghid metodologic pentru lucrări practice la Metodica predării Ştiinţelor în clasele primare. Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2006. 23 p. ISBN 978-9975-9555-7-7

BUZDUGAN, Vasile; NICORICI, Maria; STADNIC, Stanislav. “ABC”-ul elaborării şi susţinerii unei teze ştiinţifice: de an de licenţă, de masterat: (Îndrumar metodologico-practic). Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2011. 60 p. ISBN 978-9975-50.047-0

BUZDUGAN, Vasile; PLĂMĂDEALĂ, Gheorghe. Atlas economico-geografic al ţărilor lumii. Bălţi: S.n. 1998. 48 p.

NICORICI, Maria. Fișele lucrărilor de laborator la disciplina: Sistematica plantelor (sp. Biologie și Chimie ; Geografie și Biologie). Bălți: Presa universitară bălţeană, 2009. 29 p.

NICORICI, Maria. Fișele lucrărilor de laborator la disciplina: Citologie și morfologie vegetală (specialitatea Biologie și Chimie; Geografie și Biologie). Ciclul I, licență. Bălți: Presa universitară bălţeană, 2009. 32 p.

NICORICI, Maria. Îndrumar la rezolvarea problemelor. Disciplina: Genetica: Specialitățile: Geografie și biologie; Biologie și chimie; Didactica biologiei. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2010. 36 p. ISBN 978-9975-50-062-3

PLĂMĂDEALĂ, Gheorghe. Geografia ramurilor economiei mondiale: Suport de curs pentru studenţii specialităţilor geogr. şi econ. Bălţi: Presa univ. bălţeană, 2013. 212 p. ISBN 978-9975-50-112-5

PLĂMĂDEALĂ, Gheorghe. Geologie istorică: (suport de curs pentru studenţii specialităţii biologie şi geografie). Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2015. 169 p. ISBN 978-9975-50-146-0

PLĂMĂDEALĂ, Gheorghe. Lucrări de laborator la Mineralogie şi petrografie: (Îndrumar pentru studenţii specialităţii “Geografie şi biologie“). Bălţi: S.n., 2012. 56 p.

PLĂMĂDEALĂ, Gheorghe. Lucrări practice pe teren la geografia fizică. Bălţi: Tipografia Universității de Stat Bălţi, 2007. 76 p. ISBN 978-9975-50-000-5

PLĂMĂDEALĂ, Gheorghe. Lucrări practice şi de laborator la geografie. Bălţi: S.n. 1993. 136 p.

PLĂMĂDEALĂ, Gheorghe. Mineralogie şi petrografie: (Notiţe de curs pentru studenţii specialităţii biologie şi geografie).  Bălţi: S.n., 2014. 66 p.

PULBERE, Veaceslav. Curs de prelegeri la anatomia şi fiziologia copilului. Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2001. 244 p.

STADNIC, Stanislav. Pedogeografie cu bazele pedologiei: Caiet de lucru cu îndrumări metodice pentru îndeplinirea lucr. de lab. şi practice pentru specialitatea 141.07/06. Geografie şi Biologie: (pentru uz intern). Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2010. 48 p.

STADNIC, Stanislav. Pedologie (știința solului: geneza, proprietățile, clasificarea, geografia): Curs de prelegeri. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2010. 162 p.

STADNIC, Stanislav. Pedologie cu bazele geologiei: Caiet de lucru cu îndrumări metodice și sarcini individuale pentru îndeplinirea lucr. de lab., practice și practica de instruire pentru spec. 613.1 „Agronomie”, 424.1 „Ecologie”. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2010. 84 p.

Practica pedagogică