Catedra de științe ale educației

Scurt istoric

 

 

Şef de catedră

conf. univ., dr. Aurelia  BEȚIVU

tel: 023152357

DATE DE CONTACT

e-mail:

catedra.se@usarb.md

str. Puşkin 38, Corpul VI

Laborant în învățământ

Alina Tăbîrță

tel: 023152485