Scurt istoric

Catedra de limba română și filologie romanică este o structură organizațională din cadrul Facultății de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo”, constituită în baza Ordinului nr. 02-57 din 4 octombrie 2013. În actuala componență, Catedra a apărut ca urmare a fuzionării Catedrei de limba română și a Catedrei de limba franceză.

Istoria Catedrei începe din 1945. De-a lungul timpului, la Catedră au activat personalități precum Efim Levit, Nicolae Bilețchi, Ion Evtușenco, Anton Zencenco, Petru Botezatu, Lev Eșanu, Vladimir Mocanu, Eliza și Ion Botezatu, Valeriu Senic, Olimpiada Medvețchi, Elena Belinschi, Gheorghe Rusnac, Nicolae Iavorschi, Ion Manoli, Ana Bondarenco, Ion Ioniță, Ilarion Matcovschi, Ion Smirnov, Eva Gleibman ș.a.

La fel, au ținut cursuri nume notorii din domeniul lingvisticii: Silviu Berejan, Anatol Ciobanu, Lucia Wald, Eugeniu Coșeriu, Dumitru Irimia, Stelian Dumistrăcel, Traian Diaconescu, Gheorghe Chivu etc. Unii dintre aceștia au contribuit semnificativ la constituirea școlii lingvistice bălțene, prin coordonarea de doctorate și postdoctorate (acad. S. Berejan a fost coordonator prof. univ., dr. hab. Gh. Popa), prin colaborări continue cu membrii catedrei (L. Wald, St. Dumistrăcel, D. Irimia au coordonat apariții de studii în domeniile fonologiei, stilisticii și limbilor clasice).

Activitatea managerială a Catedrei s-a constituit într-o tradiție cooperantă, contribuind la aceasta personalități precum Maria Sciuca, Tudor Cernîi, Efim Levit, Alexei Gobjelean, Ion Ciornîi, Lev Eșanu, Ion Evtușenco, Eliza Botezatu, Valeriu Senic, Mihail Gudima, Ilarion Matcovscjhi, Gheorghe Popa, Ala Sainenco. Această tradiție este continuată în prezent de discipolii formați la aceeași catedră: Viorica Popa, L. Răciulă, Elena Lacusta.

Corpul didactic actual al catedrei se constituie din 12 membri titulari (1 doctor habilitat, 7 doctori în filologie), care acoperă întreg spectru de funcții didactice, de la asistent până la profesor.

Cadrele didactice au o bogată experiență în instruire și în cercetare, acumulată atât în țară, cât și peste hotare (România, Portugalia, Spania, Italia, Franța, SUA) etc., ceea ce asigură o formare complexă cu multiple deschideri pentru studenții înscriși la specialitățile:

  • Ciclul I, studii superioare de licență:

0114.8 Limba și literatura română

0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba franceză

0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba engleză

0114.10 Limbi străine. Limba franceză și limba engleză

0231.2 Limbi străine. Limba franceză și engleză

  • Ciclul II, studii superioare de masterat:

Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română)

Didactica limbii române în școala alolingvă

Didactica limbii franceze

  • Ciclul III, studii superioare de doctorat:

Menționăm, de asemenea, cadrele didactice care au obținut dreptul de conducere de doctorat: Gheorghe Popa, dr. hab, prof. univ.; Ala Sainenco, conf. univ., dr.; Lilia Trinca, conf. univ., dr., Angela Coșciug, conf. univ., dr.).

Tot în acest domeniu funcționează din 2000 Seminarul Științific de profil, specialitatea 621.02. Gramatica (limba română); 621.04. Lexicologie şi lexicografieterminologie şi limbaje specializatetraductologie (limba română); 621.05. Semioticăsemanticăpragmatică (limba română).

Activitatea didactică și de cercetare a membrilor catedrei se realizează în cadrul a 4 laboratoare:

  • Laboratorul intercatedral de studii filologice „Eugeniu Coșeriu”;
  • Laboratorul intercatedral de studii culturale;
  • Centrul francofon de reușită universitară (CRU);
  • Centrul de angajabilitate francofon;
  • Laboratorul Limba română aplicată.

Rezultatele cercetărilor titularilor Catedrei, concretizate în lucrări de remarcabilă ținută științifică, sunt publicate în culegeri naționale și internaționale, în reviste de specialitate, monografii. De asemenea, titularii catedrei sunt autori de manuale și materiale didactice pentru învățământul universitar și preuniversitar.

Studenții au posibilitatea să asiste la diverse lansări de carte, întâlniri cu prestigioși oameni de cultură din țară și de peste hotare (scriitori, publiciști, dramaturgi, profesori universitari, editori, redactori de reviste etc.). Catedra urmărește nu numai formarea la studenți a competențelor corespunzătoare disciplinelor prevăzute de planurile de studii, dar și a unor largi cunoștințe de cultură, organizând, în acest sens, concursuri-recitaluri de poezie, concursuri de traducere, mese rotunde etc. De asemenea, sunt organizate ședințele Cercului lingvistic, Cercului de teatru dramatic, Cercului de limbi clasice.