CEAC a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

  • Angela BEJAN, lect. univ., dr. la Catedra de științe ale educației preşedinte
  • Marina MORARI, conf. univ., dr. la Catedra de arte și educație artistică – membru
  • Aurelia BEȚIVU, lect. univ., dr. la Catedra de științe ale educației – membru
  • Maria CORCEVOI, lect. univ., dr. la Catedra de psihologie – membru
  • Lucia COJOCARI, studentă – membru
  • Anastasia PINZARI, studentă – membru

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Arte pentru anul de studii 2023-2024

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Arte pentru anul de studii 2022-2023

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Arte pentru anul de studii 2021-2022

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Arte pentru anul de studii 2020-2021

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Arte pentru anul de studii 2019-2020

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte pentru anul de studii 2018-2019

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte pentru anul de studii 2017-2018

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte pentru anul de studii 2016-2017

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte pentru anul de studii 2014-2015