CEAC a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

  • Bejan Angela, lect. univ., dr. la Catedra de științe ale educației –  preşedinte
  • Morari Marina, conf. univ., dr. la Catedra de arte și educație artistică – membru
  • Secrieru Luminița, conf. univ., dr. la Catedra de psihologie – membru
  • Morari Alexandru, lect. univ. la Catedra de educație fizică – membru
  • Onea Riva, studentă, gr. PP31Z – membru