CEAC a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

·       Morari Marina, conf. univ., dr. la Catedra de arte și educație artistică – preşedinte

·       Bejan Angela, lect. univ., dr. la Catedra de științe ale educației – membru

·       Guţu Natalia, lect. univ. la Catedra de psihologie – membru

·       Morari Alexandru, lect. univ. la Catedra de educație fizică – membru

·       Stratan Nadejda, grad didactic superior, director adjunct al Instituţiei publice nr. 43 din Bălţi – membru

·       Pavlov Anastasia, studentă, gr. PS 21Z – membru