CEAC a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

  • Bejan Angela, lect. univ., dr. la Catedra de științe ale educației –  preşedinte
  • Morari Marina, conf. univ., dr. la Catedra de arte și educație artistică – membru
  • Guţu Natalia, lect. univ. la Catedra de psihologie – membru
  • Morari Alexandru, lect. univ. la Catedra de educație fizică – membru
  • Stratan Nadejda, grad didactic superior, director adjunct al Instituţiei publice nr. 43 din Bălţi – membru
  • Pavlov Anastasia, studentă, gr. PS 21Z – membru