CEAC a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

  • Morari Marina, dr., conf. univ. la Catedra de arte și educație artistică – preşedinte

  • Bejan Angela, as. univ. la Catedra de științe ale educației – membru

  • Guţu Natalia, lect. univ. la Catedra de psihologie – membru

  • Morari Alexandru, lect. univ. la Catedra de educație fizică – membru

  • Stratan Nadejda, grad didactic superior, director adjunct al Instituţiei publice nr. 43 din Bălţi – membru

  • Buza Eufrosinia, studentă, gr. PS 31Z – membru