Acte normative

Planul de dezvoltare strategică a Catedrei de arte și educație artistică pentru perioada 2022-2026

Regulament de organizare și funcționare a laboratorului științific psihopedagogia și filosofia arte

Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Național de interpretare muzicală  „Orpheus”, modificat 03.02.2021

Acorduri de parteneriat Universitatea „Petre Andrei”, România

Acorduri de parteneriat Rusia

Acorduri de parteneriat Franța

Regulament de organizare și desfășurare a concursului național de interpretare muzicală „Orpheus”

Regulament de organizare și desfășurare a festivalului-concurs de muzică corală „Sărbătoarea corului”

Regulament de organizare și funționare a laboratorului științific cercetări interdisciplinare în domeniile artelor

Statutul Filarmonicii pentru copii

Planul de dezvoltare strategică a Catedrei de arte şi educatie artistică 2017-2022

Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de arte și educație artistică

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea stagiilor de practica pedagogică