Componența Senatului

 1. Natalia Gaşiţoi, conf. univ., dr., rector
 2. Lidia Pădureac,, dr., prim-prorector pentru activitatea didactică
 3. Valentina Priţcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
 4. Anatolie Ceban,prorector în probleme de administrare și gospodărie
 5. Lilia Trinca,,dr., decanul Facultăţii de Litere
 6. Ina Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultății de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 7. Lora Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 8. Vitalie Rusu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
 9. Gheorghe Popa,conf. univ., dr., prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere
 10. Nicolae Leahu , ,  dr., Facultatea de Litere
 11. Viorica Popa  univ., dr.,șefa Catedrei de limba română şi filologie romanică
 12. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 13. Diana Vrabie, conf.univ., dr., Facultatea de Litere
 14. Viorica Cebotaroș,  univ., dr., Facultatea de Litere
 15. Eugeniu Plohotniuc, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 16. Carolina Tcaci, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 17. Stanislav Stadnic, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 18. Vitalie Beşliu, ,dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 19. Pavel Topală, prof. univ., dr. hab., Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 20. Tatiana Şova, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 21. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 22. Tatiana Bularga, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 23. Larisa Zorilo, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 24. Marina Cosumov, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 25. Gheorghe Neagu, conf. univ., dr., Facultatea Drept și Științe Sociale
 26. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale
 27. Elene Botnari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
 28. Jacota-Dragan Olga, asist. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
 29. Mariana Spatari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 30. Anatol Moraru, preşedinte al Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB
 31. Aculina Mihaluța, directorul adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice Universitare
 32. Galina Grosu, metodist, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 33. Ludmila Dumbrăveanu univ., secretar Rector
 34. Oxana Stanțieru, doctorandă, Facultatea de Litere

Studenți

 1. Vitalia Digolean, masterandă, Facultatea de Litere
 2. Adriana Grosu, studentă, Facultatea de Litere
 3. Mihaela Melnic, studentă, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 4. Victor Grigor, masterand, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 5. Veaceslav Sahvorost, student, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 6. Elena Prisacari, studentă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale  Mediului
 7. Mariana Boghiu, studentă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
 8. Eric Cruglov, student, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale
 9. Valeria Crudu, masterandă, preşedinte al organizaţiei sindicale a studenţilor