Componența Senatului

Lista Senatori USARB

Anul 2021-2022

 1. Natalia Gaşiţoi, conf. univ., dr., Președintele Senatului
 2. Oxana Chira, univ., dr., Secretarul Științific al Senatului
 3. Lidia Pădureac,, dr., prim-prorector pentru activitatea didactică
 4. Valentina Priţcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
 5. Anatolie Ceban,prorector în probleme de administrare și gospodărie
 6. Lilia Trinca,,dr., decanul Facultăţii de Litere
 7. Ina Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultății de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 8. Lora Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 9. Vitalie Rusu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
 10. Gheorghe Popa,conf. univ., dr., prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere
 11. Nicolae Leahu, conf,,  dr., Facultatea de Litere
 12. Elena Lacusta, univ., dr., Facultatea de Litere
 13. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 14. Diana Vrabie, conf.univ., dr., Facultatea de Litere
 15. Eugeniu Plohotniuc, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 16. Carolina Tcaci, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 17. Stanislav Stadnic, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 18. Vitalie Beşliu, ,dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 19. Pavel Topală, prof. univ., dr. hab., Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 20. Tatiana Şova, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 21. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 22. Tatiana Bularga, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 23. Tatiana Gînju, lect. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 24. Marina Cosumov, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 25. Gheorghe Neagu, conf. univ., dr., Facultatea Drept și Științe Sociale
 26. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale
 27. Elene Botnari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
 28. Jacota-Dragan Olga, asist. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
 29. Mariana Spatari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 30. Anatol Moraru, preşedinte al Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB
 31. Aculina Mihaluța, directorul adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice Universitare
 32. Galina Grosu, metodist, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 33. Ludmila Dumbrăveanu, univ., secretar Rector
 34. Alina Cojocari,doctorandă, Facultatea de Litere

Studenți

 1. Georgeta Porcescu, studentă, Facultatea de Litere
 2. Anastasia Tatarenco, studentă, Facultatea de Litere
 3. Ana Ștefanski, studentă, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 4. Inna Cucuietu, studentă, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 5. Roxana Munteanu, studentă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale  Mediului
 6. Arșac Șiracean, student, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 7. Anatolie Buga, student, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale
 8. Ionela Samohvalov, studentă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
 9. Tatiana Apostol, masterandă, preşedinte al organizaţiei sindicale a studenţilor