Componența Senatului

LISTA MEMBRILOR SENATULUI USARB

pentru anul 2023-2024

 

Membri de onoare

 1. Gheorghe Popa, prof. univ., dr. hab., Facultatea de Litere
 2. Valeriu Cabac, prof. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 3. Lora Ciobanu, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Psihologie şi Arte
 4. Gheorghe Neagu, conf. univ., dr., Facultatea Drept și Științe Sociale

Membri din oficiu

 1. Natalia Gaşiţoi, conf. univ., dr., Președintele Senatului
 2. Lidia Pădureac, conf. univ., dr., prim-prorector pentru activitatea didactică
 3. Valentina Priţcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
 4. Anatolie Ceban, prorector în probleme de administrare și gospodărire
 5. Nelli Amarfii-Railean, conf. univ., dr. hab., președinte al Consiliului Științific
 6. Lilia Trinca, conf. univ., dr., decana Facultății de Litere
 7. Ina Ciobanu, conf. univ., dr., decana Facultății de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 8. Tatiana Șova, conf. univ., dr., decana Facultății de Științe ale Educației, Psihologie şi Arte
 9. Vitalie Rusu, conf. univ., dr., decanul Facultății de Drept şi Ştiinţe Sociale
 10. Anatol Moraru, director al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB

Membri din personalul științifico-didactic din cadrul facultăților

 1. Nicolae Leahu, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 2. Elena Lacusta, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 3. Oxana Chira, conf. univ., dr., Facultatea de Litere, Secretarul Științific al Senatului
 4. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 5. Vitalie Țîcău, asist. univ., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 6. Vitalie Beşliu, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 7. Carolina Tcaci, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 8. Stanislav Stadnic, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 9. Aurelia Bețivu, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Psihologie şi Arte
 10. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 11. Tatiana Bularga, conf. conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 12. Ion Gagim, prof. univ., dr. hab., m.c. al AȘM, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 13. Mariana Spatari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 14. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 15. Dumitru Dumitrașcu, lector univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 16. Cristina Crudu, asist. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Membri, reprezentanți abilitați cu dreptul de conducător/consultant de doctorat și post-doctorat, confirmat de ANACEC

 1. Lilia Răciula, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 2. Corina Negara, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 3. Marina Cosumov, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie şi Arte

Membri, personalul didactic auxiliar

 1. Aculina Mihaluța, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB
 2. Svetlana Stanțieru, șefa Centrului activitatea didactică
 3. Ana Bejenari, contabilă șefă

Membru, reprezentant al Organizației Sindicale a angajaților

 1. Elvira Guranda, conf. univ., dr., Facultatea de Litere

Membri, studenți

 1. Maria Răcilă, studentă, Facultatea de Litere
 2. Georgeta Porcescu, studentă, Facultatea de Litere
 3. Stanislav Moroi, student, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului
 4. Dumitru Moroșanu, student, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului
 5. Revelina Veveriță, studentă, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte
 6. Coca Valeria, studentă, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte
 7. Stas Cebotari, student, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 8. Alia Micșanschi, studentă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 9. Aurelia Cabac, doctorandă, Facultatea de Litere
 10. Olesea Paladii, studentă, Organizația Sindicală a Studenților