Structuri de cercetare USARB

Centrul de cercetări umanistice

dr., conf. univ.

Facultatea de Litere

 1. Laboratorul intercatedral de studii filologice „Eugeniu Coşeriu”
 2. Laboratorul intercatedral de studii culturale

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte

 1. Laboratorul științific Psihopedagogia şi Filosofia Artei
 2. Laboratorul științific de cercetare Tehnologii Educaţionale Inovaţionale

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 1. Laboratorul de cercetări în domeniul dreptului comparat
 2. Laboratorul de studii europene, sociologie aplicativă şi politici regionale

Centrul de cercetări în ştiinţe exacte şi economice

Eugeniu PLOHOTNIUC, dr., conf. univ.

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

 1. Laboratorul științific Micro și nanotehnologiiLaboratorul științific de Chimie fizică şi ecologică
 2. Laboratorul științific Radiofizică şi electronicăLaboratorul științific Electronică cuantică şi tehnologii laser
 3. Laboratorul științific Fizica metalelorLaboratorul științific Fizica solidelor
 4. Laboratorul de cercetări ştiinţifico-metodice în economie

Centrul de cercetări în ştiinţele naturii

Boris BOINCEAN, dr. hab,. prof. cerc.

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

 1. Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie

Centrul inovaţional interinstituţional Nanotehnologii de rezonanţă (fondat în colaborare cu Universitatea Tehnică din Moldova)