Proces de studiu

Viaţa este un proces. Noi suntem un proces. Universul este un proces. (Anne Wilson Schaef)

Graficul procesului de studii

Orarul cursurilor

Orarul evaluărilor curente

Orarul stagiilor de practică

Orarul consultațiilor individuale

Orarul lichidării restanţelor