Proces de studiu

Viaţa este un proces. Noi suntem un proces. Universul este un proces. (Anne Wilson Schaef)

Graficul procesului de studii

Orarul cursurilor

Orarul susținerii prealabile a tezelor

Orarul susținerii finale a tezelor

Orarul susținerii tezelor

Orarul examenelor de vară

Orarul examenelor sesiunii de iarnă

Orarul evaluărilor curente

Orarul stagiilor de practică

Orarul consultațiilor individuale

Orarul lichidării restanţelor

Orarul sesiunii de reexaminare pentru absolvenți

Planul activităților extracurriculare: