Catedra de filologie engleză şi germană

Catedra Filologie Engleza, ca o subdiviziune structurala a Universitatii de Stat ,,A. Russo”, a acumulat o experienta bogata si si-a format traditii frumoase in pregatirea cadrelor. Absolventii nostri sint mereu cautati pe piata de munca a tarii datorita nivelului inalt de pregatire.

Prima piatra de temelie a actualei catedre a fost pusa in 1946, cind in cadrul sectiei Istorie si Filologie a Institutului Invatatoresc din Balti (actuala Universitate) a fost deschisa sectia Limba Engleza cu doar doi membri titulari: Evghenia Kat si Polina Carcevschi. Prima promotie, de altfel si ultima, a profesorilor de limba engleza are loc peste doi ani, in 1948.

Printre primii absolventi a fost si Efim Fux, distins pedagog, care a contribuit mult la maturizarea catedrei. In acelasi an (1948), sectia Limba Engleza a fost transferata la Institutul Pedagogic din Chisinau. 

In 1954, in urma restructurarii invatamantului pedagogic superior din R.S.S.M., facultatea Limbi Straine a Institutului Pedagogic din Chisinau este transferata la Institutul Pedagogic din Balti.

Primul sef de catedra devine d-na Elena Pedcenco. Mai tirziu, acest post este ocupat de Efim Fux, Gurii Polisciuc, doctor in stiinte filologice, conferentiar, sosit de la una din universitatile din Federatia Rusa; Teodora Stirbu, doctor in filologie, conferentiar. Treptat, Catedra Limba Engleza reuseste sa se impuna in peisajul academic din tara, gratie activitatii fructuoase in domeniul pregatirii profesorilor de limba engleza. 

Dupa ce in anul 1964 catedra este numita Catedra de Limba si Literatura Engleza, in 1987 ea isi schimba denumirea in Catedra Filologie Engleza. In perioada ce urmeaza, catedra este condusa de Valentina Smatov, doctor in filologie, conferentiar, mai apoi de Zinaida Bors, lector superior. 

Printre obiectivele Catedrei Filologie Engleza pot fi mentionate urmatoarele: 
• Crearea conditiilor necesare pentru formarea specialistilor de calitate;
• Implicarea profesorilor si studentilor in activitatea stiintifico–metodica;
• Cultivarea la studenti a respectului si interesului fata de valorile umane si cultura universala;
• Dezvoltarea gandirii critice si a abilitatilor de a lucra individual; 
• Formarea continua a membrilor catedrei;
• Implementarea tehnologiilor didactice moderne; 
• Perfectionarea continua a continutului disciplinelor catedrei.

Circa 250 studenti studiaza astazi limba engleza ca specialitate de baza din nomenclatorul de specialitati acreditate de Comisia Nationala de Acreditare in anul 2000.
• Limba si Literatura Engleza si Limba Franceza / Germana / Spaniola; 
• Limba si Literatura Engleza si Limba Franceza (translatori);
• Limba si Literatura Engleza si Limba Germana (translatori). 

Absolventii au posibilitatea de a-si face studiile la masterat atat in tara cit si peste hotarele ei, in Romania, Marea Britanie, SUA.

Pe parcursul a circa 60 de ani catedra a pregatit peste sase mii profesori de limba si literatura engleza, care isi desfasoara activitatea in scoli generale, licee, colegii, universitati si academii din Republica Moldova. 
O buna parte din ei lucreaza ca translatori in diferite agentii, ambasade, consulate, organizatii si companii internationale, ONG–uri si diferite ministere ale guvernului Republicii Moldova.
Un numar impunator de absolventi lucreaza cu succes in diferite universitati, scoli si companii in SUA, Marea Britanie, Olanda, Canada, Izrael, Rusia si Romania.

Din istoria Catedrei de filologie germană

Catedra de filologie germană a fost fondată în Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din or. Bălti în iulie 1954, conform ordinului nr. 490 al Ministerului Învățămîntului din Republica Moldova, care prevedea transferarea facultăţii de Limbi și Literaturi Străine de la Institutul Pedagogic din Chişinău în Bălți. În fruntea catedrei constituite din trei pedagogi s-a aflat A. M. Engler. Prima inmatriculare a două grupe de studenţi la specialitatea Învățător de Limba germană a constituit 30 de absolvenţi ai şcolilor medii. Începând cu anul 1961 conducerea catedrei este preluată de către V. D. Bicichevschi, care rămîne șef de catedră pîna în anul 1983. V. D. Bicichevschi este cel care poseda cunoştinţe enciclopedice, cel care rămîne un model al tuturor profesorilor, cel care a luptat nu numai în al doilea război mondial, dar și în cîmpul de munca pentru binele și numele catedrei de Filologie germană.

Titularii catedrei, la număr 10 pedagogi cu experienţă s-au implicat în procesul de instruire a studenţilor. Participările la diverse traininguri, conferinţe ştiinţifice și stagii naţionale și internaţionale, dragostea de muncă și atitudinea creatoare în predarea limbii germane au contribuit substanţial la confirmarea catedrei drept una dintre cele mai bune în Republica Moldova, dar și la educaţia unei pleiade întregi de invățători de limba germană. Numeroşi absolvenţi ai Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine, specialitatea Limba germana își continua studiile în Germania. Studenţii beneficiază de burse, cămin, săli de calculatoare, cantină, având la dispoziţie cea mai dotată bibliotecă universitară din Moldova.
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine activează conform planurilor de învățămînt.

Catedra de Filologie germană de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din Bălti pregăteşte specialişti cu calificare înalta pentru diferite școli și instituţii din Republica Moldova, începând cu anul 1957 pîna in prezent.

Visezi sa devii un traducător, un interpret, un translator iscusit? 
Iţi vei îndeplini visul la noi, la specialitatea Limba germană traducători. Începând cu anul 1995 a fost acreditată o nouă specialitate – Limba germană traducători. Circa 15 absolvenţi ai catedrei sunt angajaţi ca traducători la Ambasada Gemaniei din Republica Moldova și la diferite întreprinderi moldo-germane din municipiul Bălti și din alte regiuni ale republicii.

AO Centrul de germanistica „Astrum-Nord”
La 1 noiembrie 2008 sub egida catedrei a fost fondat centrul de germanistica „Astrum-Nord”. Elevii, studenţii, profesorii pot beneficia de cursurile de limbă, cultură și literatură germană, precum și de cursurile de promovare, seminare și conferinţe didactico-ştiinţifice, organizate în acest centru. Centrul de germanistica ”Astrum-Nord” poate fi considerat un adevărat tezaur al culturii germane în Republica Moldova. Uşile centrului sunt totdeauna deschise pentru toţi absolvenţii Facultăţii.