Catedra de filologie engleză şi germană

 

Catedra de filologie engleză și germană pregătește specialiști de înaltă calificare pentru a activa în sistemul național al educației în calitate de profesor de limbă engleză și profesor de limba germană în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, cercetători, redactori în edituri și în presa scrisă, realizatori în domeniul audio-vizual, traducători și interpreți în instituții guvernamentale și non-guvernamentale, ambasade și consulate, birouri de traducere, specialiști angajați în diverse domenii de activitate precum resursele umane sau relațiile publice etc.

Catedra de filologie engleză și germană formează studenți pentru următoarele programe:

Studii de licenţă

0114.10 Limbi străine. Limba germană și limba engleză

0114.10 Limbi străine. Limba engleză și limba germană

0114.10 Limbi străine. Limba engleză și limba franceză

0114.10 Limbi străine. Limba engleză și limba spaniolă

0231.2 Limbi străine. Limba germană și engleză

0231.2 Limbi străine. Limba engleză și germană

Studii de master

Didactica limbii engleze

Didactica limbii germane

Limbi moderne aplicate (limba engleză)

 

Mai multe informaţii despre admiterea din acest an pot fi accesate aici 

Date de contact:

Adresa: str. Pușkin nr. 38, MD-3100 Bălți

corpul IV, sala 427

Tel.: 0231-52-3-26

E-mail: catedra.cfeg@usarb.md

WebFacebook

 

 

Șefa Catedrei de filologie engleză și germane

Conferențiară universitară, doctor în filologie

E-mail: oxana.chira@usarb.md

Telefon: 023152326

Blocul 4, sala 427