Misiune

Misiunea sectorului/ oficiului de Relaţii Internaţionale vizează  susţine politicilor de internaţionalizare a Universităţii, promovare la nivel național și internațional a imaginii Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți ca comunitate academică distinctă, centru de educaţie, ştiinţă şi cultură.

Ce vă putem oferi?

 • stăm la dispoziţia celor interesaţi de realizarea parteneriatelor  cu IÎS, organizații și instituții din străinătate;
 • difuzăm informaţii referitoare la condiţiile de obţinere a burselor în străinătate, oferite de diverse instituţii/ organisme naţionale şi internaţionale;
 • rezolvăm formalităţile legate de mobilitățile în USARB ale personalului didactic, administrativ cât şi ale studenţilor  din străinătate (inclusiv a permiselor de ședere);
 • căutăm parteneri pentru diverse programe internaţionale;
 • oferim asistenţă tehnică pentru elaborarea proiectelor;
 • contribuim la organizarea de seminare, reuniuni, foruri științifice internaționale etc.;
 • popularizăm, în mass-media, acţiunile desfăşurate în Universitate pe sectorul de relații internaționale;
 • inițiem și menținem corespondenţa oficială cu universităţi din străinătate;
 • stabilim contacte cu organizaţii mondiale și ambasade etc.;
 • urmărim buna gestionare a bugetelor alocate pentru proiectele internaţionale la care suntem parteneri;
 • elaborăm prezentări electronice și materiale informaționale în limba română şi în limbi străine, pentru promovarea imaginii Universităţii în străinătate.