Activitatea artistică

10.04.2024

,

Marți, 16.04.2024, orele 9.00 – 10.00, holul corpului I, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți – înregistrarea participanților  

 

Marți 16 .04. 2024, ora 10.00, Sala polivalentă corpul I , Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți – DESCHIDEREA SOLEMNĂ A CONCURSULUI

 

MESAJE DE SALUT:

Valentina PRIȚCAN, dr., conf.univ., Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Tatiana ȘOVA, dr. conf. univ., Decana Facultății Științe ale Educației, Psihologie și Arte

Tatiana BULARGA, dr. conf. univ., Șefa Catedrei de arte și educație artistică

Lilia GRANEȚKAIA, dr. conf. univ.,  Președintele Concursului

Paul GAMURARI, dr., conf.univ., Maestru în Artă,  Prorector pentru activitate didactică, asigurarea calităţii și internaţionalizare, Academia de Muzica Teatru și Arte Plastice, Președinte al Uniunii compozitorilor și muzicologilor din Moldova, Director Executiv al Festivalului International “Zilele muzicii noi”, Moldova;

Mihaela GÂRLEA,  doctor în Muzică, Universitatea de Arte G.Enescu, Iași, România, membru a Uniunii Muzicologilor din România

Inna KOVALENCO, dr., prof. univ., Universitatea Pedagogică M.P. Dragomanov, Kiev, Ucraina

 

Marți, 16.04.2024, ora 10.30

Compartimentul: INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ 

 • Pian solo. Ansamblu pianistic – Sala de concerte a Școlii de muzică George Enescu din Bălți
 • Acordeon – Sala de festivități, corpul VI, USARB
 • Instrumente cu corzi (vioară, violoncel, chitară) – Sala Polivalentă, corpul I
 • Instrumente aerofone –  Sala de concerte, corpul II, USARB

Miercuri, 17.04.2024, ora 10.00

COMPARTIMENTUL: MĂESTRIA MUZICAL-PEDAGOGICĂ – Sala de festivități, corpul VI, USARB

 

Vineri 19 aprilie 2024  ora 10.00

COMPARTIMENTUL: INTERPRETARE VOCALĂ

 • Canto academic și Canto muzică ușoară – Sala de concerte, corpul II, USARB
 • Canto popular – Sala Polivalentă, corpul I, USARB

Joi, 16 mai ora 11.00 

GALA LAUREAȚILOR  se anunță rezultatele concursului, Sala Polivalentă, corpul I, USARB

 

12.05.2023

GALA LAUREAȚILOR CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE INTERPRETARE MUZICALĂ ORPHEUS-2023, Ediția a 59-a

În USARB, la 19 mai 2023, ora 11.00, în sala Polivalentă va avea loc

GALA LAUREAȚILOR Concursului Internațional de Interpretare Muzicală

ORPHEUS-2023.

La eveniment vor fi anunțate rezultatele Concursului, laureaților vor fi înmânate diplome, se va susține un spectacol artistic remarcabil.

Catedra de arte și educație artistică

 

28.03.2023

27.03.2023

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI, UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAȘI, CATEDRA DE ARTE ȘI EDUCAȚIE ARTISTICĂ

LABORATORUL ȘTIINȚIFIC PSIHOPEDAGOGIA ȘI FILOSOFIA ARTEI, 

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ A UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 30-31 MARTIE 2023 

SEMINARUL ARTISTICO-DIDACTIC

MUZICĂ, POEZIE, VOCE UMANĂ: MULTITUDINE DE IPOSTAZE

Activitățile în cadrul seminarului se vor desfășura în Sala de concert a corpului II a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, cu începere: joi, 30 martie 2023 de la ora 11.30; vineri, 31 martie 2023 de la ora 11.00.

Așteptăm cu drag cadrele didactice și manageriale din învățământul universitar, general, extrașcolar, profesional-tehnic și toți cei pasionați de muzică, poezie, educație artistică.

 

08.11.2022

PROGRAM POATE FI ACCESAT AICI

 

 

15.04.2022

Regulament Ro/EN

Fișa de înscriere

28.02.2022

Regulament Ro/En

Fișa de înscriere aici

20.04.2021

„Regulament de organizare și desfășurare a festivalului-concurs Internațional de muzică corală „Sărbătoarea corului”, ediția a III-a

Regulamentul concursului, aici

Fișa de înscriere la concurs, aici

 

11.03.2021

Regulamentul concursului, aici

Fișa de înscriere la concurs, aici

 

11.12.2019

02.12.2019

Lansarea cărții „CE ESTE MUZICA ȘI CUM S-O ÎNȚELEGEM?”

Marți, 3 decembrie 2019, ora 15.00, în incinta Sălii de conferințe „Alexe Rău”, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”) a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova va avea loc lansarea cărții „CE ESTE MUZICA ȘI CUM S-O ÎNȚELEGEM?” semnată de dr. hab., prof. univ. Ion GAGIM.

 În conformitate cu titlul, cartea încearcă să dea răspunsuri la întrebările care duc la cunoașterea muzicii pe exterior și pe interior: “Ce este muzica? și Cum s-o înțelegem?”

Invitați:

Acad. Gheorghe MUSTEA, Artist al Poporului;
dr. Ghenadie CIOBANU, Președinte de onoare UCMM;
acad. Victor LĂCUSTA
dr. hab. Adrian GHICOV;
dr. Marina COSUMOV;
dr. Marina MORARI;
dr. Lilia GRANETKAIA;
dr. Viorica CRIŞCIUC.

Interpreți:

Aurel Chirtoacă, Taisia Mustea-Caraman, Cezar Bordian, Anastasia Șevcenco, Lev Ignatiev, Petru Bivol, Ionuț-Horia Ciocanu, Alexandru Palamarciuc.
Invitați speciali: Cvintetul „KAISER” : Vadim Buinovschi, Natalia Racenco, Daria Buinovschi, Serghei Racenco și Irina Șolpan

Moderator – Paul Gamurari, președinte UCMM.

 

15.05.2019

 

CATEDRA DE ARTE ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
organizează în perioada 15-19 aprilie, 2019
Concurs Naţional de Interpretare Muzicală
ORPHEUS-2019

Se invită toţi iubitorii artei muzicale!

 

 

VINERI, 22 martie, 2019, ora 14.00, sala de concerte bl. II,

catedra de Arte și educație artistică a USARB vă invită la

atelierul de interpretare muzicală

 „Opere alese din creația compozitorului Alexei Stârcea”

(către aniversarea a 100 de ani)

Vă așteptăm cu drag!!!

 

 

MIERCURI, 20 martie, 2019, ora 13.00, sala de concerte bl. II,

catedra de Arte și educație artistică a USARB vă invită la o activitate excepțională ,,Valențele muzicii universale”

(Recital cameral vocal-instrumental   însoțit de Workshop internațional).

Vă așteptăm cu drag!!!

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

Proiectul de cercetare

Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM,

Cabinetul Metodic Republican

Secţia Cultură a Primăriei mun. Bălţi

 Şcoala de Muzică “George Enescu” din Bălți

 

Managementul proiectării curriculare în învățământul artistic național

                                      Masă rotundă                                     

Program

9 decembrie 2017

Obiectivele mesei rotunde:

 • identificarea  tendinţelor actuale ale Curriculumului general și disciplinar în şcolile din învăţământul artistic în contextul reformei Curriculare;
 • actualizarea viziunii asupra procesului de predare-învăţare-evaluare în şcolile de muzică/arte pentru copii;
 • stabilirea impactului reformelor educaționale actuale asupra procesului educațional în învăţământul artistic;
 • analiza şi încadrarea competenţelor specifice ale educaţiei artistice în  lecţia de artă;
 • prezentarea şi discutarea Curriculumului general al învățământului artistic și Curriculumurilor la disciplinele: Pian, Vioară, Acordeon, Solfegiu, Literatura muzicală.

9.00 – 10.00   ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

Holul Școlii de Muzică „George Enescu” din Bălți

10.0   – 10.30   DESCHIDEREA EVENIMENTULUI, MESAJE DE SALUT din partea:

 Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM

 Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 Secţiei Cultură a Primăriei mun. Bălţi

 Școlii de Muzică „George Enescu” din Bălți

Sala de concerte a ȘMGE

10.30 -12.00  COMUNICĂRI  ÎN PLEN

Moderator:  Valeriu Tetelea, dr., conf. univ. 

 1. Margarita Tetelea, Maestru în Arte, dr., conf. univ., grad did. superior – Tendinţele moderne ale reforme curriculare şi impactul lor în desfăşurarea îmvăţământului artistic.
 2. Tatiana Bularga, dr., conf. univ. – Reforma curriculară şi conceptul actual de predare a muzcii în îmvăţământul artistic național.
 3. Irina Bogataia, directorul Şcolii de Muzică „A. Stîrcea” (Chişinău), grad did. superior – Competenţele specifice ale educaţiei artistice şi integrarea lor în Curriculumul disciplinar.
 4. Stela Smirnov, magistru în muzică, grad did. întâî – Identificarea tendinţelor contemporane ale Curriculumului disciplinar  în viziunea Şcolii de Muzică „G.Enescu”.

12.00-12.30  PAUZĂ DE CAFEA

12.30-14.30 LUCRĂRI ÎN ATELIERE

Atelierul I Implementarea prevederilor curriculumului general în învățământul artistic național ModeratorBânzari-Antohi Alexandrina, şef secţie Pian, grad. did. întâi

Atelieru II Curriculumul la disciplinele interpretative: Pian, Vioară, Acordeon

Moderatori Bucatari Livia, şef secţie Instrumente cu coarde, grad. did. întâi; Bonga Dmitrii, şef secţie Instrumente populare, grad. did. întâi

Atelieru II Curriculumul la discilinele teoretice

Moderatori Tetelea Valeriu, dr. în pedagogie, grad did. superior; Bandalac Tamara, şef secţie Disciplini muzical-teoretice, grad did. întâi

14.30-15.00 PROGRAM ARTISTIC SUSŢINUT DE ELEVII ŞCOLII DE MUZICĂ „George ENESCU” sala de concerte a ȘMGE

15.00-16.00 TOTALIZAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL MESEI ROTUNDE

 

FESTIVAL DE ARTE ȘI EDUCAȚIE

Ediția II 2016

        27 septembrie – 12 octombrie