Activitatea artistică

15.04.2022

Regulament Ro/EN

Fișa de înscriere

28.02.2022

Regulament Ro/En

Fișa de înscriere aici

20.04.2021

„Regulament de organizare și desfășurare a festivalului-concurs Internațional de muzică corală „Sărbătoarea corului”, ediția a III-a

Regulamentul concursului, aici

Fișa de înscriere la concurs, aici

 

11.03.2021

Regulamentul concursului, aici

Fișa de înscriere la concurs, aici

 

11.12.2019

02.12.2019

Lansarea cărții „CE ESTE MUZICA ȘI CUM S-O ÎNȚELEGEM?”

Marți, 3 decembrie 2019, ora 15.00, în incinta Sălii de conferințe „Alexe Rău”, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”) a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova va avea loc lansarea cărții „CE ESTE MUZICA ȘI CUM S-O ÎNȚELEGEM?” semnată de dr. hab., prof. univ. Ion GAGIM.

 În conformitate cu titlul, cartea încearcă să dea răspunsuri la întrebările care duc la cunoașterea muzicii pe exterior și pe interior: “Ce este muzica? și Cum s-o înțelegem?”

Invitați:

Acad. Gheorghe MUSTEA, Artist al Poporului;
dr. Ghenadie CIOBANU, Președinte de onoare UCMM;
acad. Victor LĂCUSTA
dr. hab. Adrian GHICOV;
dr. Marina COSUMOV;
dr. Marina MORARI;
dr. Lilia GRANETKAIA;
dr. Viorica CRIŞCIUC.

Interpreți:

Aurel Chirtoacă, Taisia Mustea-Caraman, Cezar Bordian, Anastasia Șevcenco, Lev Ignatiev, Petru Bivol, Ionuț-Horia Ciocanu, Alexandru Palamarciuc.
Invitați speciali: Cvintetul „KAISER” : Vadim Buinovschi, Natalia Racenco, Daria Buinovschi, Serghei Racenco și Irina Șolpan

Moderator – Paul Gamurari, președinte UCMM.

 

15.05.2019

 

CATEDRA DE ARTE ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
organizează în perioada 15-19 aprilie, 2019
Concurs Naţional de Interpretare Muzicală
ORPHEUS-2019

Se invită toţi iubitorii artei muzicale!

 

 

VINERI, 22 martie, 2019, ora 14.00, sala de concerte bl. II,

catedra de Arte și educație artistică a USARB vă invită la

atelierul de interpretare muzicală

 „Opere alese din creația compozitorului Alexei Stârcea”

(către aniversarea a 100 de ani)

Vă așteptăm cu drag!!!

 

 

MIERCURI, 20 martie, 2019, ora 13.00, sala de concerte bl. II,

catedra de Arte și educație artistică a USARB vă invită la o activitate excepțională ,,Valențele muzicii universale”

(Recital cameral vocal-instrumental   însoțit de Workshop internațional).

Vă așteptăm cu drag!!!

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

Proiectul de cercetare

Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM,

Cabinetul Metodic Republican

Secţia Cultură a Primăriei mun. Bălţi

 Şcoala de Muzică “George Enescu” din Bălți

 

Managementul proiectării curriculare în învățământul artistic național

                                      Masă rotundă                                     

Program

9 decembrie 2017

Obiectivele mesei rotunde:

  • identificarea  tendinţelor actuale ale Curriculumului general și disciplinar în şcolile din învăţământul artistic în contextul reformei Curriculare;
  • actualizarea viziunii asupra procesului de predare-învăţare-evaluare în şcolile de muzică/arte pentru copii;
  • stabilirea impactului reformelor educaționale actuale asupra procesului educațional în învăţământul artistic;
  • analiza şi încadrarea competenţelor specifice ale educaţiei artistice în  lecţia de artă;
  • prezentarea şi discutarea Curriculumului general al învățământului artistic și Curriculumurilor la disciplinele: Pian, Vioară, Acordeon, Solfegiu, Literatura muzicală.

9.00 – 10.00   ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

Holul Școlii de Muzică „George Enescu” din Bălți

10.0   – 10.30   DESCHIDEREA EVENIMENTULUI, MESAJE DE SALUT din partea:

 Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM

 Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 Secţiei Cultură a Primăriei mun. Bălţi

 Școlii de Muzică „George Enescu” din Bălți

Sala de concerte a ȘMGE

10.30 -12.00  COMUNICĂRI  ÎN PLEN

Moderator:  Valeriu Tetelea, dr., conf. univ. 

  1. Margarita Tetelea, Maestru în Arte, dr., conf. univ., grad did. superior – Tendinţele moderne ale reforme curriculare şi impactul lor în desfăşurarea îmvăţământului artistic.
  2. Tatiana Bularga, dr., conf. univ. – Reforma curriculară şi conceptul actual de predare a muzcii în îmvăţământul artistic național.
  3. Irina Bogataia, directorul Şcolii de Muzică „A. Stîrcea” (Chişinău), grad did. superior – Competenţele specifice ale educaţiei artistice şi integrarea lor în Curriculumul disciplinar.
  4. Stela Smirnov, magistru în muzică, grad did. întâî – Identificarea tendinţelor contemporane ale Curriculumului disciplinar  în viziunea Şcolii de Muzică „G.Enescu”.

12.00-12.30  PAUZĂ DE CAFEA

12.30-14.30 LUCRĂRI ÎN ATELIERE

Atelierul I Implementarea prevederilor curriculumului general în învățământul artistic național ModeratorBânzari-Antohi Alexandrina, şef secţie Pian, grad. did. întâi

Atelieru II Curriculumul la disciplinele interpretative: Pian, Vioară, Acordeon

Moderatori Bucatari Livia, şef secţie Instrumente cu coarde, grad. did. întâi; Bonga Dmitrii, şef secţie Instrumente populare, grad. did. întâi

Atelieru II Curriculumul la discilinele teoretice

Moderatori Tetelea Valeriu, dr. în pedagogie, grad did. superior; Bandalac Tamara, şef secţie Disciplini muzical-teoretice, grad did. întâi

14.30-15.00 PROGRAM ARTISTIC SUSŢINUT DE ELEVII ŞCOLII DE MUZICĂ „George ENESCU” sala de concerte a ȘMGE

15.00-16.00 TOTALIZAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL MESEI ROTUNDE

 

FESTIVAL DE ARTE ȘI EDUCAȚIE

Ediția II 2016

        27 septembrie – 12 octombrie