Personal

 Conducerea catedrei

 

 

 

Stanislav STADNIC, dr., conf. univ., sef de catedră  CV

 

Titularii catedrei

   Lucia MACRII, dr, lector univ. СV

    Victor CAPCELEA, dr., lector univ. CV

    Ala CUŢULAB, drd., asist. univ  CV

Cadre didactice care activează prin cumul

  Boris BOINCEAN, dr. hab., prof. cercet. CV

   Mariana OPREA, secretar la Departamentul pentru activitate didactică, asist. univ. CV

Oleg BUGA, dr. hab., prof. univ.

Nadejda ANDREEV, dr. lector univ. CV

Personal auxiliar

Alexandru AVRAM, laborant în învățământ, asist. univ.

Persoane care au contribuit la dezvoltarea catedrei

    Vasile ŞARAGOV, dr. hab., conf. univ.

    Galina CURICHERU, drd, asist. univ.

    Vasile BUZDUGAN, dr., conf. univ.

Valeriu VOZIAN, dr. conf. univ., cercet.

Ion BOAGHII, dr. conf. univ., cercet.

    Alina TĂBÎRȚĂ, asist.univ.

Valentin PERJU, dr. conf. univ. decan al fostei Facultăți de Științe ale Naturii și Agroecologie

    Maria NICORICI, dr., conf. univ. șef de catedră

Gheorghe PLĂMĂDEALĂ, dr., conf. univ.

Veaceslav PULBERE, , dr., conf. univ.

Ana GĂMUREAC, drd., lector univ, prodecan

    Ion BURCOVSCHI , drd., lector univ. prodecan

     Zinaida DOLINȚĂ, asist. univ.

Livia EȘANU , drd., asist. univ.

Alina PÎNZARU, asist. univ.

Ina NAZARIA, asist. univ.

Marina CORDUN, asist. univ.

Alina PÎNZARU, asist. univ.

    Iraida POPOVSCHI, laborant în învățământ, asist. univ.

    Claudia GRIER, laborant în învățământ