Personal

 Conducerea catedrei

 

 

 

Stanislav STADNIC, dr., conf. univ., sef de catedră

 

Titularii catedrei

Vasile ŞARAGOV, dr. hab., conf. univ.

Vasile BUZDUGAN, dr., conf. univ.

Lucia MACRII, dr, lector univ.

Victor CAPCELEA, dr., lector univ.

Ala CUŢULAB, drd., asist. univ

Galina CURICHERU, drd, asist. univ.

 

Cadre didactice care activează prin cumul

Boris BOINCEAN, dr. hab., prof. cercet.

Valeriu VOZIAN, dr. conf. univ., cercet.
Oleg BUGA, dr. hab., prof. univ.
Ion BOAGHII, dr. conf. univ., cercet.
Alina TĂBÎRȚĂ, asist.univ.

Mariana OPREA, secretar la Departamentul pentru activitate didactică, asist. univ.

Personal auxiliar

Marina MEREUȚA, laborant în învățământ

Alexandru AVRAM, laborant în învățământ, asist. univ.

Persoane care au contribuit la dezvoltarea catedrei

Valentin PERJU, dr. conf. univ. decan al fostei Facultăți de Științe ale Naturii și Agroecologie

Maria NICORICI, dr., conf. univ. șef de catedră

Gheorghe PLĂMĂDEALĂ, dr., conf. univ.

Veaceslav PULBERE, , dr., conf. univ.

Ana GĂMUREAC, drd., lector univ, prodecan

Ion BURCOVSCHI , drd., lector univ. prodecan

Zinaida DOLINȚĂ, asist. univ.

Livia EȘANU , drd., asist. univ.

Alina PÎNZARU, asist. univ.

Ina NAZARIA, asist. univ.

Marina CORDUN, asist. univ.

Alina PÎNZARU, asist. univ.

Iraida POPOVSCHI, laborant în învățământ, asist. univ.

Claudia GRIER, laborant în învățământ