Personal

 Conducerea catedrei

 

 

 

Stanislav STADNIC, dr., conf. univ., sef de catedră

 

Titularii catedrei

Lucia MACRII, dr, lector univ.

Victor CAPCELEA, dr., lector univ.

Ala CUŢULAB, drd., asist. univ

Cadre didactice care activează prin cumul

Boris BOINCEAN, dr. hab., prof. cercet.

Oleg BUGA, dr. hab., prof. univ.
Mariana OPREA, secretar la Departamentul pentru activitate didactică, asist. univ.

Personal auxiliar

Alexandru AVRAM, laborant în învățământ, asist. univ.

Persoane care au contribuit la dezvoltarea catedrei

Vasile ŞARAGOV, dr. hab., conf. univ.

Galina CURICHERU, drd, asist. univ.

Vasile BUZDUGAN, dr., conf. univ.

Valeriu VOZIAN, dr. conf. univ., cercet.

Ion BOAGHII, dr. conf. univ., cercet.

Nadejda ANDREEV, dr. lector univ.

Alina TĂBÎRȚĂ, asist.univ.

Valentin PERJU, dr. conf. univ. decan al fostei Facultăți de Științe ale Naturii și Agroecologie

Maria NICORICI, dr., conf. univ. șef de catedră

Gheorghe PLĂMĂDEALĂ, dr., conf. univ.

Veaceslav PULBERE, , dr., conf. univ.

Ana GĂMUREAC, drd., lector univ, prodecan

Ion BURCOVSCHI , drd., lector univ. prodecan

Zinaida DOLINȚĂ, asist. univ.

Livia EȘANU , drd., asist. univ.

Alina PÎNZARU, asist. univ.

Ina NAZARIA, asist. univ.

Marina CORDUN, asist. univ.

Alina PÎNZARU, asist. univ.

Iraida POPOVSCHI, laborant în învățământ, asist. univ.

Claudia GRIER, laborant în învățământ