Publicații

Materialele Conferinței Științifice Internaționale

Bălți, 15-16 septembrie 2017 


Culegerea ASIGURAREA VIABILITĂŢII ECONOMICO-MANAGERIALE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECONOMIEI REGIONALE ÎN CONDIŢIILE INTEGRĂRII ÎN UE

Recomandări metodice privind formularea competenţelor şi finalităţilor în Programele de studiu la Ciclul I, studii superioare de licenţă, Ciclul II studii superioare de masterat şi Ciclul III, studii de doctorat

Materialele Conferinței Științifice Internaționale

Bălți, 16-17 septembrie 2016

Culegerea ASIGURAEA VIABILITĂȚIIECONOMICO-MANAGERIALE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECONOMIEI REGIONALE ÎN CONDIȚIILE INTEGRĂRII ÎN UE

Materialele Conferinței Științifice Internaționale

dedicate aniversării a 20 de ani ai învățământului economic la USARB

Bălți, 06-07 iulie 2015

Culegerea ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII POTENȚIALULUI ECONOMICO-MANAGERIAL ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII NAȚIONALE (secțiunile 1-3)

Culegerea ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII POTENȚIALULUI ECONOMICO-MANAGERIAL ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII NAȚIONALE (secțiunile 4-6)