CONTACTE

Adresa Universității:

adresa: 

Str. Pușkin, nr. 38, MD-3100 Bălți

web:  http://www.usarb.md/

Oficiul Rectorului:  Rector:
Natalia GAȘIȚOI 

e-mail:  rector@usarb.md

Anticamera: 

Ludmila Dumbrăveanu

 telefon: +373 231 52430

e-mail:  anticamera@usarb.md

Cancelaria:

Şef cancelarie: 

Valentina Ţentiu

 telefon: +373 231 52411