Activități

La 11 aprilie 2019 la  Catedra de științe economice din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți s-au desfășurat lucrările Conferinței științifice a tinerilor economiști cu genericul „DEZVOLTAREA ECONOMICĂ: ÎNTRE VIS ȘI REALITATE”

La inaugurarea evenimentului au luat cuvânt Președintele Consiliului Științific al USARB, profesorul universitar, doctor habilitat Topală Pavel și Șefa Catedrei de științe economice, conferențiar universitar, doctor Carolina Tcaci. În discursuri a fost evidențiată importanța cercetării științifice în formarea profesională a studenților și rolul conferinței studențești în dezvoltarea abilităților de comunicare și persuasiune.

Conferința a reunit studenții de la specialitățile profilului economic și ingineresc din toți anii de studii. Studenții și-au prezentat rezultatele cercetărilor în cadrul a trei secțiuni:

 1. Teorie economică – 8 studenți;
 2. Management și Marketing – 8 studenți;
 3. Finanțe și Contabilitate – 8 studenți.

Pe marginea lucrărilor prezentate au fost dezbătute problematici de natură socio-economică, managerială și financiară. Comunicările studenților au fost ghidate de profesorii de la Catedra de științe economice. Comunicările au fost evaluate obiectiv conform unor criterii prestabilite de către juriile formate din studenți și profesori. Premianții pe secțiuni sunt următorii studenți:

 1. Secțiunea Teorie economică:

Locul I – Celan Ana-Maria, CT21Z, comunicarea „Societatea de consum: progres sau degradare”, conducător științific asistent univ., dr. Garbuz Veronica;

Locul II – Suleac Iurie, BA21Z  cu comunicarea „Rolul pieței de capital în dezvoltarea economiei de piață”; conducător științific conf. univ. dr. PostolacheVictoria;

Locul III – Ciumac Daniela, FB11Z, cu comunicarea „Modalități de formare a costurilor de producție în Republica Moldova”, conducători științifici conf. univ., dr. Trusevici Alla, asistent univ., dr. Slutu Rodica.

 1. Secțiunea Management și Marketing:

Locul I – Ardeleanu Elena, BA21Z, conducător științific lector superior univ. Chiseliov Lilia cu comunicarea „Мерчендайзинг как метод стимулирования продаж”;

Locul II – Parii Valeria, CT11Z, conducători științifici conf. univ., dr. Trusevici Alla, asistent univ., dr. Slutu Rodica cu comunicarea „Impactul comerțului electronic asupra consumatorului”;

Locul III – Fosa Iulian, TR31Z, conducător științific asistent univ., dr. Garbuz Veronica cu comunicarea „Diagnosticarea mediului intern și extern al companiei BMW Group”.

 1. Secțiunea Finanțe și Contabilitate:

Locul I Macariuc Iulia, FB31Z, conducător științific conf. univ., dr. PostolacheVictoria cu comunicarea „Măsuri de reducere a creditelor neperformante”;

Locul II Gurduza Rodica, conducător științific asistent univ. Grițco Diana cu comunicarea „Analiza cheltuielilor și influența acestora asupra profitului întreprinderii”;

Locul III Parașciuc Alina, FB21Z, conducător științific conf. univ., dr. hab. Movilă Irina cu comunicarea „Criptomoneda ca mecanism nou în relațiile valutar-financiare internaționale”.

Toți studenții participanți au fost onorați cu diplome de participare activă la lucrările conferinței, iar studenții care au ocupat locurile de frunte au fost premiați cu stick-uri memorie USB.

Felicitări studenților-economiști care au făcut față provocării de a pregăti și de a prezenta cu brio comunicările științifice. Fiți activi, creativi, curajoși și responsabili în continuare!

Felicitări cadrelor didactice care prin implicare și dăruire de sine au susținut performanțele academice și științifice ale studenților!

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.

 

Planul de lucru pentru promovarea imaginii specialităţilor economice şi a Catedrei de ştiinţe economice pentru anul de studii 2016-2017

Catedra de Științe Economice din cadrul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului și Clubul Tinerilor Economiști în data de 09.10.2018 au organizat concursul „Logica economistului”. Activitatea a fost promovată cu susținerea partenerului din mediul de afaceri Alexandr Cazac, reprezentant al mărcii comerciale „Кофе с совой”.

La concurs au participat studenții de la specialitățile economice, după cum urmează:

 1. Slivca Ana, FB21Z;
 2. Parașciuc Alina, FB21Z;
 3. Tomilo Alexandra, FB21Z;
 4. Zaim Dumitru, CT21Z;
 5. Seiciuc Rustam, BA11Z;
 6. Șveț Nicolae, BA11Z;
 7. Iurcenco Alina, BA11Z;
 8. Bacioi Arina, BA11Z.

Participanții au format două echipe și și-au pus în valoare cunoștințele acumulate, inteligența, creativitatea, ingeniozitatea și logica economică pentru a câștiga. Organizatorii au pus la încercare și publicul prezent la eveniment, care s-a dovedit a fi receptiv și interesat în oferirea soluțiilor pentru sarcinile primite.

La finalul concursului „Logica economistului”, participanții au primit cărți de specialitate oferite de Catedra de Științe Economice, iar echipa învingătoare a fost premiată cu carduri de reducere de 10% pentru produsele mărcii comerciale „Кофе с совой”.

 

Vizita de studiu la pensiunile agro-turistice din raionul Orhei

În data de 22 octombrie 2015, în baza orelor practice la disciplina „Ecoturism şi turism rural”, studenţii  din anul III, Specialitatea Turism, din cadrul cadrul facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, sub egida profesorului Veronica Garbuz, au realizat o vizita de studiu la mai multe pensiuni turistice din comuna Trebujeni şi satul Butuceni, raionul Orhei.

Vizita a avut drept scop familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică în turismul rural, cu principalele forme de turism rural, cu interferenţele între turismul ecologic şi turismul activ, cu modul de organizare în Republica Moldova a unei afaceri în turismul rural. De asemenea, tinerii au avut posibilitatea de a vedea „pe viu” cum „funcţionează” o pensiune turistică rurală, cum este amenajată, cum are loc deservirea turiştilor şi ce acţiuni se întreprind pentru a atrage şi a menţine la deservire clienţii.

De exemplu, administratoarea agro-pensiunii Butuceni a vorbit despre principalele tipuri de activităţi desfăşurate zilnic şi anume:

–   asigurarea resurselor necesare, completarea stocurilor de materiale în raport cu vînzările;

–   asigurarea sistemului de securitate, organizarea sistemului de pază;

–   organizarea serviciilor de cazare;

–   organizarea serviciilor de servire a mesei;

–   instruirea permanentă a personalului, astfel încît fiecare angajat îşi cunoaşte propriile competenţe, atribuţii şi limite în acest sens.

Studenţii au avut posibilitatea de a asista, împreună cu un grup de francezi, la un master-class de preparare a plăcintelor şi coacerea lor în cuptor.

Administratorii pensiunilor „Casa din luncă”, „Vila roz” şi „Vila verde” din comuna Trebujeni au povestit cu lux de amănunte despre dificultăţile pe care le-au întîlnit la demararea afacerii, dar şi despre avantajele şi oportunităţile acestui domeniu deloc uşor, dar interesant.

Dorim să menţionăm ca asemenea vizite de studiu sunt binevenite în cadrul orelor practice deoarece oferă o „altfel” de viziune asupra obiectului, intercalînd teoria cu practica.

În rezultatul acestor vizite, cîţiva studenţi vor efectua practica de producţie la agro-pensiunea Butuceni. Suntem convinşi că relaţiile de colaborare stabilite acum între USARB şi agro-pensiuni reprezintă piatra de temelie a unui parteneriat durabil cu impact pozitiv asupra mai multor promotii de studenţi de la specialitatea Turism.

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.